หลักประกันชีวิต – พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

-

ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกๆ ท่าน พระมหาสมปองมาอีกแล้ว มาพร้อมกับธรรมะอิ่มใจ สไตล์พระมหาสมปองเหมือนเดิม
โยมทุกท่าน ในสังคมโลกทุกวันนี้มีความกังวลมากมาย ไม่ว่าเรื่องปากท้อง ถ้าปากไม่หยุดพูดก็หาความสงบสุขยาก ถ้าท้องของชาวบ้านไม่อิ่ม ชีวิตในการเป็นอยู่ก็ไม่มีความสุขเช่นกัน นี่คือชีวิตของปุถุชนคนธรรมดา จะหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ไปไม่ได้

อีกเรื่องที่สังคมโลกกังวลคือเรื่องเศรษฐกิจ ตอนนี้รับผลกระทบไปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นยักษ์ใหญ่หรือยักษ์ เล็กก็เจอเหมือนๆ กัน

สิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจแย่คือพิษโควิด-19 เพราะเชื้อไวรัสนี้กระจายไปได้อย่างรวดเร็ว ติดต่อกันเร็วมาก ทำให้ทั่วโลกกังวล มีวิธีหนึ่งที่จะป้องกันตัวเองได้ดีที่สุดคืออยู่บ้าน ไม่ออกไปไหนโดยไม่จำเป็น ถ้าออกไปก็ต้องใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งเป็นไปได้ยากเพราะคนเราต้องมาทำหากิน ต้องไปทำงาน ถ้าเป็นคนรวยจริงๆ ก็ไม่กระทบอะไร แต่ในสังคมโลกนั้นคนส่วนมากล้วนต้องทำงานเพื่อเลี้ยงชีวิตครอบครัว

มองในเรื่องเศรษฐกิจคือเมื่อไม่ออกจากบ้านก็ไม่มีการจับจ่ายใช้สอย เศรษฐกิจก็นิ่ง ตอนนี้หลายๆ ประเทศจึงเลือกที่จะแจกเงินให้ประชาชนไปใช้สอย เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ประเทศไทยก็ใช้นโยบายนี้ด้วย มองว่าดีไหม ก็ดีระดับหนึ่ง

แต่มีเสียงของชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งที่อาตมาเจอบ่อยคือ ชาวบ้านตาสีตาสา ยายมายายมี ได้รับผลกระทบอย่างมาก คือถ้าพวกเขาจะได้รับสิทธิ์นี้ก็ต้องลงออนไลน์ ท่านเหล่านี้มีปัญหามาก เพราะบางท่านมีโทรศัพท์ไว้แค่โทร.ออกถึงลูกหลาน และรับเท่านั้น ขนาดโทร.ออกถึงลูกบางครั้งยังไปติดใครไม่รู้ ป่วยการพูดว่าต้องสมัครใช้สิทธิ์ทางโทรศัพท์ซึ่งจบตั้งแต่เริ่มแล้ว ถ้าให้ดีก็น่าจะทำหลายๆ วิธี เพราะประชาชนมีหลายกลุ่ม จะได้ช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึง

แหม พูดไปพูดมาวกเข้าเรื่องนโยบายทางด้านเศรษฐกิจได้อย่างไร ก็อย่างว่านะโยม อาตมามีโอกาสได้พบปะชาวบ้านเป็นจำนวนมาก สิ่งที่เขาสะท้อนมา อาตมาก็อยากจะบอกต่อถึงความต้องการของเขา เราจะได้ช่วยบุคคลเหล่านั้นอย่างตรงจุด

เอาละโยม มาเข้าประเด็นกันเลย ที่อาตมายกหัวข้อเรื่องหลักประกันชีวิต เพราะว่าชีวิตทุกวันนี้อยู่ในสภาวะมีความเสี่ยงสูง ไม่ว่าเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ หรืออุบัติเหตุต่างๆ มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ถ้าในทางโลกก็จะมีบริษัทประกันภัยมากมาย มีทั้งอุบัติเหตุทุกชนิด หรือจะเป็นประกันด้านสุขภาพ ประกันได้แทบทุกโรคเลยในทุกวันนี้

มีโยมถามอาตมาว่า

หลวงพี่คะ ประกันชีวิตดีไหม

อาตมาก็ตอบแบบตรงๆ เลยว่าดี เพราะเป็นการดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท เราไม่รู้ว่าเราจะป่วยตอนไหน จะตายตอนไหน จึงทำประกันไว้

เมื่อป่วย ประกันก็ช่วยเราได้ส่วนหนึ่ง

เหมือนโยมเพื่อนอาตมา ป่วยไปนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล สาเหตุที่ต้องนอนโรงพยาบาล เพราะว่าพบชิ้นเนื้อแปลกปลอมในร่างกาย หมอจึงตัดชิ้นเนื้อออกไปเพื่อตรวจดูว่าเป็นชิ้นเนื้อร้ายหรือไม่

อาตมากับเพื่อนๆ ไปเยี่ยมจึงถามหมอว่าผลของการตรวจเป็นอย่างไร หมอบอกว่าเป็นชิ้นเนื้อดี ไม่เป็นอันตราย แต่คนไข้ยังไม่รู้ อาตมากับเพื่อนๆ รวมทั้งหมอจึงคิดอำเพื่อนที่ป่วยอยู่

พอหมอเข้ามาในห้องผู้ป่วย อาตมาก็ถามหมอว่า ผลตรวจชิ้นเนื้อเป็นไง

หมอรับมุข และทำสีหน้าเครียดๆ ก่อนหันไปทางผู้ป่วย แล้วหมอก็พูดว่า คุณทำใจดีๆ นะ

เพื่อนอาตมาที่คุยสนุกสนานก่อนที่หมอจะเข้ามา หน้าเสียทันที

อาตมาจึงเข้าไปปลอบเพื่อนว่า ใจเย็น ฟังหมอก่อน อะไรจะเกิด ก็ต้องเกิด

หมอพูดว่า คุณจะอยู่ได้อีกสามวัน เพื่อนอาตมาตกใจ อาตมาก็ถามต่อว่าวันที่สี่ล่ะหมอ ไปไหน

หมอก็บอกว่า กลับบ้านได้ครับ พระอาจารย์ เพราะคนป่วยไม่เป็นอะไรแล้ว ทุกคนรวมทั้งผู้ป่วยพากันยิ้ม

แล้วผู้ป่วยก็พูดว่า แหม เล่นตลกกันเป็นทีมเลยนะ ถ้าเล่นขนาดนี้ก็ตั้งคณะตลกเลยไป


ทีนี้ มาพิจารณาทางธรรมดูนะโยม

การประกันชีวิตทางโลกนั้นช่วยเราในโลกนี้ แต่การประกันชีวิตทางธรรมช่วยเราทั้งโลกนี้และโลกหน้า ถ้าให้ดีควรทำทั้งทางโลกและทางธรรม โลกนี้ก็มีที่พึ่ง โลกหน้าก็มีที่พึ่ง

หลักประกันทางธรรมะ คือ ทาน ศีล ภาวนา

ทาน คือการเสียสละแบ่งปัน เพิ่มความมีเมตตาปราณี ลดความโลภของตนเอง

ศีล ศีลย่อมนำมาซึ่งความสุข นำมาซึ่งโภคทรัพย์ เป็นปัจจัยสู่ความสงบ

ศีลข้อที่หนึ่ง เป็นหลักประกันที่ทำให้เราอายุยืน สุขภาพดี เพราะเราไม่ฆ่า ไม่เบียดเบียนสัตว์

ศีลข้อที่สอง เป็นหลักประกันที่ทำให้ทรัพย์สินไม่เสียหาย เพราะไม่ลัก ไม่ขโมย จึงไม่มีเวรภัยต่อกัน

ศีลข้อที่สาม เป็นหลักประกันของความสมหวังในความรัก เรามีความซื่อสัตย์มีความจริงต่อคู่ครองของตน

ศีลข้อที่สี่ เป็นหลักประกันของความจริงทางวาจา ทำให้ทุกคนเชื่อถ้อยคำที่ออกจากปากของเรา

ศีลข้อที่ห้า เป็นหลักประกันของสติสัมปชัญญะ เมื่อไม่ดื่มของมึนเมา ทำให้เรามีสติบริบูรณ์

สุดท้ายคือ ภาวนา เมื่อเราดูแลสุขภาพร่างกายและสติดีแล้ว สุดท้ายเราก็ต้องดูแลจิตให้ดี

การภาวนาช่วยพัฒนาจิตใจของเราให้สะอาด เมื่อจิตสะอาดย่อมส่งผลต่อสติปัญญาของเรา ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่

สิ่งนี้เป็นหลักประกันชีวิตที่ดีที่สุด ที่จะทำชีวิตของเรามีคุณภาพ

เรียกว่าเมื่อเป็นเด็กก็มีค่า เมื่อชราก็มีคุณ ยามมีชีวิตเขาก็รัก ยามจากเขาก็เสียดาย ครั้นตายไปเขาก็คิดถึง

เจริญพร


คอลัมน์: ธรรมะอมยิ้ม
เรื่อง: พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
ภาพ: ขวัญญาณี ศิรธนอนันต์
all magazine มีนาคม 2564

All Creative Team

Writer

ร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED POSTRELATED
Recommended to you

error: Don\'t copy !!!