หน้าแรก แท็ก ไขคำข้ามโขง

แท็ก: ไขคำข้ามโขง

สงครามในคำลาว

0
สงครามเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เพราะสงครามนำมาซึ่งความสูญเสียเหลือคณานับ ทั้งต่อทรัพย์สิน ชีวิต และจิตใจ ประเทศลาวได้เผชิญภาวะสงคราม ทั้งสงครามกลางเมือง และเป็นส่วนหนึ่งของสงครามเวียดนาม ในประวัติศาสตร์ระยะใกล้ ภาพจำของสงครามจึงยังฝังใจประชาชนคนลาว และยังสามารถพบได้ในบทเรียน ข่าวสาร และแนวคิดคติสอนใจให้คนลาวเรียนรู้เพื่อกันประวัติศาสตร์ซ้ำรอย

อารมณ์ในคำลาว

0
คำแสดงอารมณ์ความรู้สึกในแต่ละภาษา มีเอกลักษณ์เพื่อแสดงออกซึ่งความในใจ และมีความแตกต่างกันอย่างยากที่จะหารากศัพท์หรือคำอธิบายที่ใกล้เคียง คำแสดงอารมณ์ภาษาลาวที่ใช้ในสื่อบันเทิง เพลง และถ้อยคำสำนวนต่างๆ มีความละเอียดอ่อน เมื่อศึกษาแล้วจะเข้าใจความรู้สึกของผู้คนและสังคมได้ดีขึ้น

คำฮักมั่นขวัญยืน

0
ความรักเป็นสิ่งสากลซึ่งมนุษย์ทุกชาติเข้าใจ แต่ถ้อยคำที่ใช้ส่งสารสื่อความรักนั้นย่อมแตกต่างกันตามเชื้อชาติภาษา คำที่กล่าวถึงสายใยความรักในภาษาลาวนั้นมีหลายคำที่ใช้คล้ายคลึงกับภาษาไทย แต่บางคำที่เหมือนกันก็ให้ความหมายแตกต่างกันเล็กน้อย บางคำก็มาจากวรรณกรรมที่มีร่วมกันของสองฝั่งโขง การเอ่ยคำรักเป็นเรื่องยาก และยิ่งจะลำบากหากไม่เข้าใจให้ตรงกัน

ภาษาลาวในรถไฟลาว

0
การเปิดเดินรถของรถไฟลาว-จีน อยู่ในความสนใจของมหาชนทั้งลาว จีน ไทย และเพื่อนบ้านอาเซียน เพราะเป็นครั้งแรกที่จะมีรถไฟขนส่งมวลชนเชื่อมต่อกันได้ตลอดทั้งแหลมทอง เชื่อมจีน ลาว ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไปจนถึงยุโรป ภาษาที่ใช้ในขบวนรถไฟนี้คือภาษาลาวและภาษาจีน

คำฉลองเทศกาลงานบุญลาว

0
การจัดงานบุญงานเทศกาลนั้นเป็นประเพณีเก่าแก่ในวัฒนธรรมลาวพื้นบ้าน คำศัพท์ที่ใช้เป็นคำลาวดั้งเดิมจึงแตกต่างไปจากภาษาไทยหรือภาษาบาลี-สันสกฤตที่ยืมมาใช้

ภาษาลาวในรั้วโรงเรียน

0
เดือนตุลาคมเป็นเดือนสำคัญด้านการศึกษาของ สปป. ลาว เนื่องจากเป็นเดือนที่มี “วันครู” อันเป็นวันหยุดแห่งชาติ วันครูของลาวตรงกับวันที่ 7 ตุลาคม ของทุกปี มีที่มาจากวันที่นายคำ หรือ ครูคำ ນາຍຄູຄໍາ ซึ่งเป็นชาวลาวได้สำเร็จวิชาครูจากโรงเรียนของฝรั่งเศสที่ฮานอยในปี 1907

นานาประเทศในภาษาลาว

0
คนไทยเรียกชื่อประเทศอังกฤษ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน ไม่เหมือนกับคนอังกฤษ คนญี่ปุ่น และคนจีนเรียกประเทศของตน ส่วนภาษาลาวนั้นได้รับอิทธิพลจากภาษาฝรั่งเศสจึงยืมคำเรียกชื่อประเทศแตกต่างจากไทยที่ถ่ายเสียงจากภาษาอังกฤษ และประเทศเพื่อนบ้านซึ่งภาษาลาวเลียนเสียงได้คล้ายภาษาต้นทางมากกว่าไทย

ศัพท์กีฬาภาษาลาว

0
ทั้งฟุตบอลยูโร 2020 และโตเกียวโอลิมปิกที่ผ่านไปในเดือนกรกฎาคม เป็นโอกาสที่ประเทศต่างๆ จะได้มีงานรื่นเริงเฉลิมฉลองท่ามกลางภาวะโควิด และเป็นกำลังใจให้ผู้คนฝ่าฟันวิกฤติการระบาดนี้ไป ใน สปป.ลาวก็มีการติดตามมหกรรมกีฬาระดับโลกเป็นประจำ และยังได้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันโอลิมปิกด้วย คำไทยกับคำลาวที่ใช้เกี่ยวกับกีฬามีความแตกต่างกันมาก หากไม่ได้แปลทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ ลองมาเรียนรู้ศัพท์กีฬาภาษาลาวกัน

ภาษาลาวในการเดินทาง

0
ประเทศไทยและประเทศลาวเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงที่มีพรมแดนติดกันยาวถึง 1,810 กิโลเมตร คนไทยและคนลาวไปมาหาสู่กันเป็นเรื่องธรรมดามาตั้งแต่ครั้งยังไม่มีเส้นแบ่งเขตแดนในแผนที่ เมื่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว ข้ามแม่น้ำโขง คนไทยและคนลาวก็ติดต่อเดินทางหากันได้สะดวกยิ่งกว่าเดิม คำศัพท์เกี่ยวกับการเดินทางจึงได้พบและใช้งานบ่อยครั้ง

อร่อยโภชนาอาหารลาว

0
ด้วยความที่เป็นบ้านพี่เมืองน้อง อาหารลาวกับอาหารไทยจึงมีความคล้ายคลึงกันมาก และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รสชาติและตำรับการปรุงซึ่งกันและกันเสมอ วัตถุดิบ เครื่องปรุงรส ก็ละม้ายกัน รวมถึงศัพท์เกี่ยวกับอาหารต่างๆ นั้น บ้างก็เป็นคำลาวที่คล้ายกับคำอีสาน หรือใช้คำเดียวกันกับคำไทย แต่มีบางคำ บางอย่าง ที่เรียกต่างกัน และไม่คล้ายกับภาษาไทยถิ่นอีสานเลย จึงน่าสนใจเรียนรู้ไว้เพื่อจะได้เรียกถูกเวลาเดินทางไปท่องเที่ยวหรือพักในลาว ไม่ให้สั่งอาหารผิดจนหมดอร่อย
error: Don\'t copy !!!