หน้าแรก แท็ก หนังสือ

แท็ก: หนังสือ

เล่มต่อเล่ม: พฤศจิกายน 2563

0
หนังสือน่าอ่านที่อยากแนะนำ ประจำเดือนพฤศจิกายน

เล่มต่อเล่ม: ตุลาคม 2563

0
หนังสือน่าอ่านที่อยากแนะนำ ประจำเดือน ตุลาคม 2563

เรื่องสั้นการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า: ภาพสะท้อนการเมืองไทย

0
เรื่องสั้นชนะเลิศรางวัลพานแว่นฟ้าเรื่องนี้สะท้อนภาพความยุ่งเหยิงของการเมืองไทยหลังเลือกตั้ง พ.ศ.2562 ซึ่งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านยังต่างฝ่ายต่างเล่นคนละเพลง ไม่ได้ก้าวข้ามความต่างแล้วร่วมใจกันนำพาประเทศให้รอดพ้นหายนะ
error: Don\'t copy !!!