หน้าแรก แท็ก วัญญาณี ศิรธนอนันต์

แท็ก: วัญญาณี ศิรธนอนันต์

‘ทอง’ บางสะพาน

0
ทองคำเป็นแร่โลหธาตุที่ทุกชาติทุกภาษายอมรับในคุณค่าและคุณสมบัติมานานนับพันปี ทองคำบริสุทธิ์ที่เรียกว่า ทองเนื้อเก้า ทองนพคุณ นพคุณเก้าน้ำ หรือทองชมพูนุท
error: Don\'t copy !!!