หน้าแรก แท็ก รื่นฤทัย สัจจพันธุ์

แท็ก: รื่นฤทัย สัจจพันธุ์

มรณเวชกรรม: การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายให้มีคุณภาพชีวิต

0
มรณเวชกรรม คือเรื่องเล่าที่ทำให้ผู้อ่านได้รู้จักการทำงานของหน่วยงานในโรงพยาบาลที่มีชื่อว่าภาควิชามรณเวชศาสตร์ ถึงการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายซึ่งกำลังเผชิญกับโรคที่คุกคามต่อชีวิต ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และต้องใช้การดูแลแบบประคับประคองไปจนกว่าจะถึงระยะสุดท้ายจริงๆ

เรื่องสั้นการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า: ภาพสะท้อนการเมืองไทย

0
เรื่องสั้นชนะเลิศรางวัลพานแว่นฟ้าเรื่องนี้สะท้อนภาพความยุ่งเหยิงของการเมืองไทยหลังเลือกตั้ง พ.ศ.2562 ซึ่งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านยังต่างฝ่ายต่างเล่นคนละเพลง ไม่ได้ก้าวข้ามความต่างแล้วร่วมใจกันนำพาประเทศให้รอดพ้นหายนะ
error: Don\'t copy !!!