หน้าแรก แท็ก ยุพร แสงทักษิณ

แท็ก: ยุพร แสงทักษิณ

เกลียดเข้ากระดูกดำจริงๆ

0
กระดูกเป็นโครงร่างกายหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงร่างกาย มีลักษณะแข็ง มีเนื้อหนังหุ้มอยู่ ส่วนคำว่า “เกลียด” มีความหมายในทางลบว่าไม่ชอบ เมื่อนำมาใช้รวมกันกับ “เข้ากระดูกดำ” เป็นสำนวน “เกลียดเข้ากระดูกดำ” จึงใช้ในความเปรียบที่สื่อน้ำเสียงลึกล้ำรุนแรง เพราะพลังความเกลียดทะลุเข้าถึงกระดูก

งูเห่าชัดๆ

0
สังคมไทยในปัจจุบันโดยเฉพาะในแวดวงการเมืองและหน่วยงานราชการ  ได้มีการนำคำธรรมดาๆ ที่เคยใช้ความหมายตรงตามตัวอักษร เช่น งูเห่า กล้วย นั่งร้าน  มาใช้เป็นสำนวนไทยที่สื่อความหมายเปรียบโดยนัย ซึ่งผู้เขียนคิดว่าน่าจะได้บันทึกไว้ในช่วงเวลานี้เพื่อให้เห็นการใช้ภาษาที่มีพัฒนาการจากอดีต

เหมือนสีซอให้ควายฟัง

0
เรื่องมุมมองต่อชีวิตนั้นมีหลากหลายทั้งด้านบวกและด้านลบ แล้วแต่สติปัญญา ค่านิยม รสนิยม รวมทั้งประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซึ่งย่อมสอดคล้องหรือแตกต่างกันไป มีการใช้บางสำนวนซึ่งชวนคิดทั้งในด้านความเปรียบ และแนวคิดในทางตรงกันข้าม โดยทุกสำนวนใช้สื่อความหมายในด้านลบคล้ายๆ กัน เช่น สำนวน “สีซอให้ควายฟัง” “ไก่ได้พลอย” “ลิงได้แก้ว” เป็นต้น

จะเอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุงได้ไง

0
สังคมไทยในปัจจุบันต้องเผชิญกับวิกฤติหลายด้านทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม โรคร้าย ฯลฯ ในเรื่องกฏหมายของบ้านเมือง  เมื่อประชาชนทั่วไปรู้สึกได้ถึงความอยุติธรรม และด้านการด้อยประสิทธิภาพของผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบของรัฐในการดูแลทุกข์สุขของประชาชน  จึงได้มีสำนวนไทยบางสำนวนถูกนำมาใช้กันเกร่อ เช่น “เอาไม้ซีกมางัดไม้ซุง” “ลอยนวล” “บ้านเมืองมีขื่อมีแป” เป็นต้น

ที่นี่แหละกะลาแลนด์แดนมหัศจรรย์

0
ระยะไม่กี่ปีมานี้ ผู้เขียนได้ยินคนพูดสำนวน “กะลาแลนด์” ซึ่งเป็นสำนวนของกลุ่มผู้มีแนวคิดทางการเมืองการปกครองที่ตรงกันข้ามกับกลุ่มอนุรักษ์นิยม สำนวนนี้มีที่มาจากสำนวน “กบในกะลาครอบ” ในอดีตคำ “กะลา” ยังถูกนำไปใช้รวมกับคำอื่นเป็นสำนวนต่างๆ อีก เช่น “คุ้มกะลาหัว” “เจียมกะลาหัว” เป็นต้น

เป็นเสือนอนกินสบายแฮ

0
ฉบับที่แล้วได้เขียนถึงสำนวนที่เกี่ยวกับการนอน ทำให้คิดถึงสำนวน “เสือนอนกิน” และเมื่อพูดถึงเสือแล้วก็คิดต่อเนื่องไปถึงสำนวนที่เกี่ยวกับเสืออีกสำนวนหนึ่ง ซึ่งมักจะได้ยินคนพูดหรือเขียนถึงยามเกิดภาวะวิกฤติของผู้นำประเทศหรือผู้นำองค์กรสำคัญๆ ได้แก่สำนวน “ลงจากหลังเสือ”

อย่ามัวแต่นอนทอดหุ่ยอยู่เลย

0
ฉบับนี้ตั้งใจจะเขียนถึงสำนวนไทยบางสำนวนที่ผู้เขียนเกิดแรงบันดาลใจจากการได้พูดคุยกับผู้สนใจภาษาไทยด้วยกัน เป็นสำนวนที่ยังใช้พูดกันอยู่ในปัจจุบัน เช่น “นอนทอดหุ่ย” “นอนหลับไม่รู้  นอนคู้ไม่เห็น” ฯลฯ

โธ่! ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวมาปิด

0
ฉบับนี้ขอเขียนถึงสำนวนซึ่งมีส่วนสำคัญในการบันทึกข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย คือเมื่อราวๆ ต้นปี 2565 ราคาเนื้อหมูขึ้นราคาก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วจนผู้ขายและผู้บริโภคตั้งตัวไม่ติด รับมือไม่ทัน จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้สำนวนไทยทั้งเก่าและใหม่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ได้แก่สำนวน “ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวมาปิด” และ “ทัวร์ลง”

‘ราบเป็นหน้ากลอง’ เชียว

0
ฉบับนี้จะเขียนถึงสำนวนไทยที่มาจากเรื่องพระมาลัยซึ่งคนทั่วไปคุ้นชิน และยังคงมีผู้ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่สำนวน “ราบเป็นหน้ากลอง” และ “ไก่บินไม่ตกดิน”

บ่นเป็น ‘หมีกินผึ้ง’ เชียว

0
สำนวนไทยซึ่งมีที่มาจากวรรณคดียังมีอีกมาก แม้บางสำนวนอาจไม่มีผู้ใช้ในปัจจุบันแต่ก็น่าสนใจที่จะเขียนถึงเพื่ออนุรักษ์ไว้ ในฉบับนี้ขอเสนอสำนวน “หมีกินผึ้ง” และ “ลัดนิ้วมือเดียว”
error: Don\'t copy !!!