หน้าแรก แท็ก บุคคลไม่ธรรมดา

แท็ก: บุคคลไม่ธรรมดา

พยุงศิลป์ เปศรี เพราะการเป็นครู คือผู้ให้ไม่มีที่สิ้นสุด

0
พยุงศิลป์ เปศรี ครูจิตอาสาผู้สละเวลาส่วนตัว เข้าไปเป็นอาจารย์พิเศษช่วยสอนวิชาตัดเย็บเครื่องหนังให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

โรงเรียนสอนดนตรี 0 บาท บ้านดินคีตาทาน

0
‘บ้านดินคีตาทาน’ หรือโรงเรียนสอนดนตรี 0 บาท เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้ เลือกเรียนเครื่องดนตรีได้ตามความสนใจ โดยมุ่งหวังว่าการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นี้จะช่วยลดปัญหาในชุมชน

พระนักพัฒนาแห่งวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม

0
พระนักพัฒนาแห่งวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ริเริ่มโครงการเพื่อพัฒนาความมั่นคงและยั่งยืนมาสู่ชุมชนใกล้บริเวณวัด

“เสือร่าเริง” กลุ่มวัยรุ่นจิตอาสาจังหวัดลำปาง

0
"เสือร่าเริง" กลุ่มวัยรุ่นที่น่าถือเป็นแบบอย่าง พวกเขารวบรวมเยาวชนในจังหวัดลำปางให้มาร่วมทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน

“ทาน” นี้เพื่อดนตรีไทย

0
ครูอรุณรัตน์ ศักดิ์ภิรมย์ และเพื่อนครูผู้ร่วมอุดมการณ์จากโรงเรียนบ้านจันทึง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ผู้สละทุนทรัพย์ส่วนตัวจ้างครูสอนดนตรีไทย เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับความรู้นอกเหนือจากวิชาในหลักสูตรการสอน

นางฟ้าซาลอน บริการตัดผมคนพิการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

0
ฤชวีพัฒน์ จิราวัฒน์มงคล (กอล์ฟ) หรือที่คนในโลกโซเชียลมีเดียรู้จักกันดีในสมญานาม ‘นางฟ้าซาลอน’ ผู้มุ่งทำความดีให้สังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
error: Don\'t copy !!!