หน้าแรก แท็ก ธีรภัทร เจริญสุข

แท็ก: ธีรภัทร เจริญสุข

สองข้างทางรถไฟลาว – จีน

0
“ไขคำข้ามโขง” เคยเขียนเล่าถึงศัพท์ภาษาบนรถไฟลาวแล้วครั้งหนึ่ง แต่เมื่อได้เดินทางจริง ยังมีคำลาวอีกมากมายตามสองข้างทางที่น่าเรียนรู้ และชมความงามของทิวทัศน์ธรรมชาติเมืองลาวผ่านหน้าต่างรถไฟลาวจีนควบคู่กันไป

พลังงาน เชื้อเพลิงลาว

0
วิกฤติพลังงานทำให้ราคาพลังงานทั้งน้ำมัน และแก๊สหุงต้มพุ่งสูง ส่งผลให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและค่าครองชีพพุ่งตามไปด้วย การเดินทางท่องเที่ยวไปยัง สปป.ลาว ซึ่งเปิดประเทศให้ท่องเที่ยวเต็มที่แล้วขณะนี้ ยังต้องคิดคำนึงถึงราคาพลังงานและการเดินทางที่อาจไม่สะดวก หากต้องใช้รถและเติมน้ำมัน ลาวแม้เป็นประเทศที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้จำนวนมากส่งออก แต่ก็ต้องนำเข้าน้ำมันเพื่อเติมรถยนต์และเครื่องจักร คำศัพท์ลาวที่ใช้เกี่ยวกับพลังงานน้ำมีทั้งที่แตกต่างและคล้ายคลึงกับภาษาไทย

สินค้าภาษาลาว

0
ระยะนี้ภาวะเศรษฐกิจของ สปป. ลาวเข้าขั้นวิกฤติ เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ เงินกีบอ่อนค่า สินค้านำเข้ามีราคาแพง เป็นเหตุให้เกิดการรณรงค์ใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศลาวขึ้นอย่างกว้างขวาง และให้ช่วยกันใช้จ่ายอย่างประหยัดอดออมเพื่อรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สินค้าในร้านค้าต่างๆ ของลาว ซึ่งเดิมทีเป็นของนำเข้าจากเวียดนาม จีน หรือไทย ก็เริ่มทยอยเปลี่ยนเป็นแบรนด์สินค้าที่ผลิตในลาว ใช้ภาษาลาวมากขึ้น

คติสอนใจแม่หญิงลาว

0
อดีตนั้นสังคมมีผู้ชายเป็นใหญ่ แต่สังคมลาวดั้งเดิมยกย่องสตรีเป็นใหญ่มีอำนาจปกครองครอบครัวและชุมชนมาก่อน แตกต่างจากสังคมอินเดียหรือจีนที่แผ่อิทธิพลผ่านการค้าและศาสนา ร่องรอยของสำนวนสุภาษิต คติสอนใจแม่หญิงของลาว จึงมีข้อน่ารู้ชวนคิดชวนศึกษาเพื่อเข้าใจลักษณะความเป็นหญิงในสังคมลาว

คำลาวโพ้นทะเล

0
หลังจากการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของราชอาณาจักรลาวเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใน พ.ศ.2518 ชาวลาวและชาวม้งลาวจำนวนมากได้อพยพย้ายถิ่นฐานออกจากแผ่นดินลาวไปยังประเทศต่างๆ บ้างก็เพื่อลี้ภัยการเมือง บ้างก็เพื่อแสวงหาชีวิตที่ดีกว่า ในยุคนี้ชาวลาวและชาวม้งลาวมีความสำคัญมากขึ้น ร้านอาหารลาวกำลังได้รับความนิยมในอเมริกา และนักกีฬาเชื้อสายลาวคว้าเหรียญทองโอลิมปิก คำลาวที่เกี่ยวข้องกับการอพยพ ย้ายถิ่น ลี้ภัย จึงน่าศึกษาไว้เป็นตัวอย่าง

สงครามในคำลาว

0
สงครามเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เพราะสงครามนำมาซึ่งความสูญเสียเหลือคณานับ ทั้งต่อทรัพย์สิน ชีวิต และจิตใจ ประเทศลาวได้เผชิญภาวะสงคราม ทั้งสงครามกลางเมือง และเป็นส่วนหนึ่งของสงครามเวียดนาม ในประวัติศาสตร์ระยะใกล้ ภาพจำของสงครามจึงยังฝังใจประชาชนคนลาว และยังสามารถพบได้ในบทเรียน ข่าวสาร และแนวคิดคติสอนใจให้คนลาวเรียนรู้เพื่อกันประวัติศาสตร์ซ้ำรอย

อารมณ์ในคำลาว

0
คำแสดงอารมณ์ความรู้สึกในแต่ละภาษา มีเอกลักษณ์เพื่อแสดงออกซึ่งความในใจ และมีความแตกต่างกันอย่างยากที่จะหารากศัพท์หรือคำอธิบายที่ใกล้เคียง คำแสดงอารมณ์ภาษาลาวที่ใช้ในสื่อบันเทิง เพลง และถ้อยคำสำนวนต่างๆ มีความละเอียดอ่อน เมื่อศึกษาแล้วจะเข้าใจความรู้สึกของผู้คนและสังคมได้ดีขึ้น

คำฮักมั่นขวัญยืน

0
ความรักเป็นสิ่งสากลซึ่งมนุษย์ทุกชาติเข้าใจ แต่ถ้อยคำที่ใช้ส่งสารสื่อความรักนั้นย่อมแตกต่างกันตามเชื้อชาติภาษา คำที่กล่าวถึงสายใยความรักในภาษาลาวนั้นมีหลายคำที่ใช้คล้ายคลึงกับภาษาไทย แต่บางคำที่เหมือนกันก็ให้ความหมายแตกต่างกันเล็กน้อย บางคำก็มาจากวรรณกรรมที่มีร่วมกันของสองฝั่งโขง การเอ่ยคำรักเป็นเรื่องยาก และยิ่งจะลำบากหากไม่เข้าใจให้ตรงกัน

ภาษาลาวในรถไฟลาว

0
การเปิดเดินรถของรถไฟลาว-จีน อยู่ในความสนใจของมหาชนทั้งลาว จีน ไทย และเพื่อนบ้านอาเซียน เพราะเป็นครั้งแรกที่จะมีรถไฟขนส่งมวลชนเชื่อมต่อกันได้ตลอดทั้งแหลมทอง เชื่อมจีน ลาว ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไปจนถึงยุโรป ภาษาที่ใช้ในขบวนรถไฟนี้คือภาษาลาวและภาษาจีน

คำฉลองเทศกาลงานบุญลาว

0
การจัดงานบุญงานเทศกาลนั้นเป็นประเพณีเก่าแก่ในวัฒนธรรมลาวพื้นบ้าน คำศัพท์ที่ใช้เป็นคำลาวดั้งเดิมจึงแตกต่างไปจากภาษาไทยหรือภาษาบาลี-สันสกฤตที่ยืมมาใช้
error: Don\'t copy !!!