หน้าแรก แท็ก ธรรมะอมยิ้ม

แท็ก: ธรรมะอมยิ้ม

ปัญญาพัฒนาชีวิต – พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

สิ่งที่จะทำให้เกิดบุญกุศลมากที่สุดคือปัญญา ถ้ามีปัญญาที่มีสัมมาทิฐิ เราจะพิชิตบาปทั้งปวง เราจะไม่ตกอยู่ในบ่วงแห่งความชั่ว เราจะทำจิตและตัวให้สูงด้วยศีล สมาธิ และปัญญา

ไม่ได้รักเผื่อเลือก แต่เลือกที่จะรัก – พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

หากเรามีความรักแบบเมตตา เวลาที่เราเจอใคร ก็อยากให้เขาอยู่เป็นสุข ปราศจากความทุกข์ ไม่เดือดร้อน มีความเจริญก้าวหน้าในการงาน หากเราคิดแบบนี้เราก็จะสบายใจ เพราะว่าเรามีความรักแบบเมตตาเป็นที่ตั้ง

อายุไม่ได้วัดความเป็นคน – พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

“เกิดมาร้อยปีไม่ทำความดีก็ไร้ค่า ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน ค่าของงานอยู่ที่การกระทำ ค่าของการกระทำอยู่ที่ทำความดี ค่าของความดีอยู่ที่มีศีลธรรม”

จุดไฟในสายฝน – พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

เปรียบเทียบง่ายๆ ชีวิตเราก็เหมือนตะเกียงหรือไฟ ปัญหาความทุกข์เหมือนพายุลมและสายฝน เราทำอย่างไรจะไม่ให้ไฟดับ เลือกใช้สติในการจัดการกับปัญหา

เงาละครสะท้อนชีวิต-พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

ชีวิตเราไม่ต่างอะไรกับละคร เพราะละครสะท้อนจากชีวิตคน นักแสดงแทบทุกคนฝึกแอคติ้งเพิ่มเพื่อแสดงให้เข้าถึงตัวละครนั้นๆ เพื่อให้ผลงานที่ตนเองแสดงออกมาดีที่สุด

ดัดจริตเพื่อชีวิตที่ดีงาม-พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

“จริต” หมายถึงนิสัยอันเป็นพื้นเพของบุคคลแต่ละคน ดังนั้นเราจึงต้องรู้จัก "ดัดจริต" คือการรู้จักดัดนิสัยของตนเองให้ดีขึ้น เพื่อความสุขในชีวิต

ไร้เส้นขีดกั้นความดี-พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

อย่ายอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่ม อย่าบั่นทอนชีวิตด้วยความคิดที่ติดลบ การมองโลกในแง่บวกทำให้เรามีกำลังเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่ถ้าเรามองโลกในแง่ลบ ทุกอย่างจะลบไปหมด เรื่องที่เราเคยทำได้ พอสภาพจิตใจไม่ดี สิ่งที่เราทำนั้นก็ออกมาไม่ดีด้วย

เส้นทางชีวิต-พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

สิ่งสำคัญที่จะทำให้ชีวิตปลดเปลื้องจากความทุกข์คือเราต้องรักษาใจของเราให้ดี ชีวิตของคนเราต้องมีสติให้มาก ยิ่งมีสติมากเท่าไหร่ ยิ่งมีปัญญามากขึ้นเท่านั้น เมื่อมีสติและปัญญา ปัญหาและความทุกข์ก็จะลดลง
error: Don\'t copy !!!