หน้าแรก แท็ก ธรรมะอมยิ้ม

แท็ก: ธรรมะอมยิ้ม

ส่งใจมอบให้กัน – พระมหาสมปอง ตาลปตฺโต

0
ในช่วงวิกฤติชีวิต สิ่งที่สำคัญมากๆ คือสติปัญญา และกัลยาณมิตร สติปัญญาจะนำพาให้เราผ่านพ้น กัลยาณชนจะช่วยประคองชีวิตเรา ความสำคัญของการมี “เพื่อน” ไม่ได้อยู่ที่เรามีเพื่อนกี่คน แต่สำคัญที่เราเหลือเพื่อนอยู่กี่คน ในยามที่เราต้องเจอ “วิกฤติของชีวิต”

สุข ทุกข์ มีทุกคน – พระมหาสมปอง ตาลปตฺโต

0
ช่วงนี้โควิด-19 ระบาด เราอยู่ในโลกเดียวกัน ประเทศเดียวกัน สังคมเดียวกัน ก็ต้องได้รับผลกระทบเหมือนๆ กัน ในสถานการณ์เช่นนี้ โยมทุกท่านต้องมีความรู้รอบตัวถึงจะผ่านช่วงลำบากของชีวิต หากเรามีสามสิ่งที่สำคัญคือ ความรู้ สติปัญญา และวินัยในการดำเนินชีวิต เราก็จะผ่านวิกฤตินี้ไปได้

สนิมกินใจ – พระมหาสมปอง ตาลปตฺโต

0
จิตใจของคนถูกกัดกินอย่างหนัก สนิมนั้นกินเหล็ก กิเลสก็กินใจ เหล็กผุเพราะสนิมจับจอง จิตหมองเพราะกิเลสครอบงำ เราจึงต้องสร้างเกราะคุ้มกันจิตใจให้แข็งแกร่งไว้

ปรับมุมชีวิต – พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

0
ชีวิตของเราอย่าทำให้มันซับซ้อน ทำชีวิตให้เรียบง่าย มีความสุขแบบง่ายๆ หากเราคิดว่าชีวิตนี้มีความสุขได้ยากเหลือเกิน เราก็จะกลายเป็นคนที่มีความทุกข์ได้ง่ายโดยทันที

ตัณหาพาเพลิน – พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

0
อันความอยาก อยากได้ อยากมี อยากเป็น ซึ่งภาษาพระเรียกว่า “ตัณหา” นั้น ไม่มีขอบเขต ไม่มีจุดจบ หาฝั่งไม่เจอ เพราะเป็นเรื่องของใจ ใจจึงคิด อยากเรื่อยไป “สิ่งที่มากระทบน้ำ ทำให้เกิดคลื่นฉันใด สิ่งที่มากระทบใจ ทำให้เกิดทุกข์ฉันนั้น”

เพราะเหตุใด – พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

0
สมัยนี้คนเราพิชิตห้วงอวกาศมาแล้ว แต่แค่ห้วงหัวใจกลับไม่อาจสัมผัสถึง ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเราให้ความสำคัญทางด้านวัตถุมากกว่าจิตใจ สิ่งที่สำคัญมากๆ ของชีวิตคือเข้าใจโลก เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริง เราต้องสร้างความสงบนิ่งให้เกิดขึ้นในจิตใจ เพราะเวลาที่ไม่มีใครใจของเราสำคัญที่สุด

เปิดประตูสู่อีสาน – พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

0
ถ้าโยมอยากสัมผัสกับวิถีชีวิตที่เป็นธรรมชาติ ชีวิตแบบบ้านๆ ชีวิตที่เกื้อกูลกัน อาตมาว่า คนอีสานมีเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ อย่าพึ่งเชื่ออาตมา โยมลองไปสัมผัสด้วยตนเอง แล้วจะรู้ว่า “ชีวิตที่มีความสุขนั้นหาได้ไม่ยาก หากเราเปิดใจรับมัน”

น้ำใจไทยทั้งชาติ-พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

0
จิตใจของคนไทยแท้ๆ คือมีความโอบอ้อมอารี มีความเมตตาสงสาร คนไทยเราไม่เคยทิ้งกัน ไม่ว่าจะมีภัยพิบัติอะไร น้ำใจคนไทยอาตมาถือว่าไม่เป็นสองรองใครในโลกนี้

ปัญญาพัฒนาชีวิต – พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

0
สิ่งที่จะทำให้เกิดบุญกุศลมากที่สุดคือปัญญา ถ้ามีปัญญาที่มีสัมมาทิฐิ เราจะพิชิตบาปทั้งปวง เราจะไม่ตกอยู่ในบ่วงแห่งความชั่ว เราจะทำจิตและตัวให้สูงด้วยศีล สมาธิ และปัญญา

ไม่ได้รักเผื่อเลือก แต่เลือกที่จะรัก – พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

0
หากเรามีความรักแบบเมตตา เวลาที่เราเจอใคร ก็อยากให้เขาอยู่เป็นสุข ปราศจากความทุกข์ ไม่เดือดร้อน มีความเจริญก้าวหน้าในการงาน หากเราคิดแบบนี้เราก็จะสบายใจ เพราะว่าเรามีความรักแบบเมตตาเป็นที่ตั้ง
error: Don\'t copy !!!