หน้าแรก แท็ก ธรรมะอมมยิ้ม

แท็ก: ธรรมะอมมยิ้ม

รุ่งอรุณแห่งปัญญา

0
โยมทุกท่าน ถ้าเราเรียนเก่งๆ หาเงินมากๆ  แสวงหาความสะดวกสบาย มุ่งเน้นเฉพาะประโยชน์ส่วนตน  ไม่สนประโยชน์ส่วนรวม  ถึงเราจะมีมากแค่ไหน  ก็หามีค่าไม่   ด้วยเหตุนี้ธรรมะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในการเป็นคน รสของธรรมะชนะรสทั้งปวง
error: Don\'t copy !!!