หน้าแรก แท็ก ตะลุยแดนวรรณคดี

แท็ก: ตะลุยแดนวรรณคดี

เพลงยาวคุณพุ่ม

0
คุณพุ่ม จินตกวีสตรีระดับยอดฝีมือแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นักกลอนสักรวา เจ้าของสมญา “บุษบาท่าเรือจ้าง” เป็นธิดาของพระราชมนตรีบริรักษ์ (ภู่) ต้นสกุล ภมรมนตรี ข้าหลวงเดิมและขุนนางคู่พระราชหฤทัยในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

นวดแผนไทย

0
การบีบนวดคลายเส้นเพื่อบำบัดบรรเทาอาการปวดเมื่อยและโรคลมชนิดต่างๆ เป็นมรดกภูมิปัญญาที่บรรพชนได้บอกเล่าและบันทึกเป็นตำราสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาจนปัจจุบัน ตำราการนวดแผนไทยโบราณปรากฏในหนังสือสมุดไทยมีเก็บรักษาไว้ตามวัดวาอารามต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ที่สำคัญและเป็นที่รู้จักกว้างขวางคือ จารึกตำรา “แผนนวด” วัดพระเชตุพนฯ หรือวัดโพธิ์

ไหว้…เจ้าพ่อเขาตก

0
พระพุทธบาท สระบุรี เป็นปูชนียสถานที่พุทธศาสนิกชนไทยศรัทธาบูชามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนปัจจุบัน เชื่อกันว่าใครที่ได้ไปนมัสการพระพุทธบาทถึง 7 ครั้ง ย่อมมีสวรรค์เป็นที่หมายในภพหน้า ผลแห่งศรัทธาบุญยาตราทำให้เกิดวรรณคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการไปนมัสการพระพุทธบาทมากกว่า 10 เรื่อง สมัยอยุธยา เช่น โคลงนิราศพระบาท สำนวนเจ้าฟ้าอภัย โคลงนิราศพระบาทกับบุณโณวาทคำฉันท์ สำนวนพระมหานาค วัดท่าทราย สมัยรัตนโกสินทร์

พระมาไลยเจดีย์

0
เรื่องราวซึ่งกระผมจะนำมาเล่าขานสู่กันมื้อนี้ เป็นตำนานที่บรรพชนท่านเสกสรรปั้นปรุงบันทึกเป็นข้อมูลลงในสมุดข่อยโบราณเรื่อง “จดหมายเหตุเก่า เรื่องพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาแต่งทูตไปนมัสการพระมาไลยเจดีย์เมืองหงสาวดี” เนื้อหาในจดหมายเหตุเรื่องนี้ประหลาดพิสดารจนมนุษย์ยุคปัจจุบันอย่างเราท่านจินตนาการตามโวหารโบราณได้ไม่ถึงเศษเสี้ยว

กรรมของควาย

0
ตามประสาชาวชนบทที่มีพื้นเพมาจากบ้านไร่ปลายนา กระผมคุ้นเคยกับควายมาแต่อ้อนแต่ออก ภารกิจของควายเท่าที่พบเห็นเจนตามักเกี่ยวกับการทำนา

ดอกไม้ไหว้ครู

0
ผู้แต่งบทสรรเสริญคุณานุคุณดังกล่าวคือ พระยาศรีสุนทรโวหาร ญาณปรีชามาตย์ บรมนารถนิตยภักดีพิริยพาหะ (น้อย  อาจารยางกูร) ปูชนียาจารย์ผู้มีคุณูปการใหญ่หลวงต่อการศึกษาไทยสมัยแรกเริ่มปฏิรูปในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เรื่องกล้วยๆ

0
สมัยก่อนกาลไม่นานเท่าไรนัก หนุ่มสาวเมื่อถึงวัยอันควรก็ต้องออกเรือนหรือแต่งงานแยกเรือนออกไปจากครอบครัวเดิม ก็แลในพิธีแต่งงานตามธรรมเนียมแต่กี้แต่ก่อน ฝ่ายเจ้าบ่าวต้องยกขันหมากไปยังบ้านเจ้าสาว แลข้าวของในขบวนขันหมากที่ขาดไม่ได้คือ ต้นกล้วย ต้นอ้อย ซึ่งเมื่อเสร็จพิธีแล้วก็นำไปปลูกไว้บริเวณใกล้ๆ

มะงั่วหาว มะนาวโห่

0
 ธรรมชาติของผลไม้โดยทั่วไปเช่นมะม่วง มะปราง เมื่อแก่จัดและสุกย่อมมีรสหวาน แต่มะงั่วกับมะนาวหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ ยิ่งแก่ยิ่งเปรี้ยว แม้ผลสุกลูกเหลืองก็ยังคงความเปรี้ยวอย่างเสมอต้นเสมอปลาย กวีโบราณท่านนำมะงั่วมะนาวไปเปรียบกับพฤติการณ์ของหญิงร้ายที่ต่อให้กาลเวลานานเพียงไรก็ไม่สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของหล่อนได้

ปีนต้นงิ้ว

0
“กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี ...” เป็นศีลข้อ 3 ที่ชาวเราเชื่อกันว่าผู้ใดล่วงละเมิดศีลข้อนี้ ชาติหน้าจะต้องรับกรรมไปปีนต้นงิ้วใน “สิมพลีนรก” อย่างมิพักต้องสงสัย

แบบเรียนจากสำนักวัดราชบูรณะ

0
วัดราชบูรณะเป็นพระอารามประจำพระนครคู่กับวัดมหาธาตุมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาวัดสลัก ซึ่งอยู่ด้านเหนือพระบรมมหาราชวังเป็นวัดมหาธาตุ และวัดเลียบซึ่งอยู่ด้านใต้พระนครเป็น วัดราชบูรณะ วัดมหาธาตุและวัดราชบูรณะเป็นพระอารามสำคัญ และเป็นที่สถิตของพระราชาคณะผู้ใหญ่ซึ่งพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงศรัทธานับถือ ทั้งเป็นสำนักเรียนที่ผู้ดีชาวพระนครนิยมส่งบุตรหลานเข้าศึกษาเล่าเรียนอักขรสมัยตามคตินิยมของยุคนั้น สำนักเรียนวัดราชบูรณะมีชื่อเสียงขจรขจายเป็นแหล่งกำเนิดของหนังสือแบบเรียนไทยก่อนที่จะปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ ๕ ถึงสองเล่มคือ ประถมมาลา และ ปทานุกรม ผู้แต่ง ประถมมาลา คือพระเทพโมฬี (พึ่ง) แห่งสำนักวัดราชบูรณะ แบบเรียนไทยเล่มนี้ได้รับความนิยมแพร่หลาย พระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษมณ์)...
error: Don\'t copy !!!