หน้าแรก แท็ก ดนตรีไทย

แท็ก: ดนตรีไทย

“ทาน” นี้เพื่อดนตรีไทย

0
ครูอรุณรัตน์ ศักดิ์ภิรมย์ และเพื่อนครูผู้ร่วมอุดมการณ์จากโรงเรียนบ้านจันทึง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ผู้สละทุนทรัพย์ส่วนตัวจ้างครูสอนดนตรีไทย เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับความรู้นอกเหนือจากวิชาในหลักสูตรการสอน
error: Don\'t copy !!!