มนุษย์เงินเดือน… ลงทุนอย่างไรดี?

-

ผมแบ่งรายได้ออกเป็น 2 ประเภท

ประเภทแรกเรียกว่า active income คือ รายได้จากการทำงานประจำ งานเสริม หรือธุรกิจ เช่น เงินเดือน ค่าวิชาชีพ ค่านอกเวลา ค่าแรงรายชิ้น รายได้ประเภทนี้ผันแปรตามแรงงานและเวลาที่ใส่ลงไปในงานเป็นหลัก ทำมากได้มาก ทำน้อยได้น้อย

อีกประเภทเรียกว่า passive income คือ รายได้จากดอกผลของการลงทุนในรูปของกระแสเงินสด เช่น เงินปันผลจากหุ้นหรือกองทุนรวม ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคารหรือตราสารหนี้ ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์ รายได้ประเภทนี้ต้องใช้แรงงาน เวลา และความรู้ความสามารถในการหามาเหมือนกัน แต่เมื่อซื้อสินทรัพย์แล้ว เราจะได้ดอกผลงอกเงยคืนมาเรื่อย ๆ โดยไม่จำเป็นต้องลงไปดูแล เพียงแค่ตัดสินใจซื้อ ถือ หรือขายสินทรัพย์เหล่านั้นก็พอ

ชีวิตที่ดีควรมีรายได้หลากหลายทาง นั่นเป็นการกระจายความเสี่ยงอย่างหนึ่ง หากขาดรายได้อันใดอันหนึ่งไปกะทันหัน เราก็ยังมีรายได้อื่นรองรับอยู่ เราอาจลองคิดง่าย ๆ ว่าวันนี้หากเราตกงานหลักหรืองานประจำ เราจะยังมีรายได้ทางอื่นรองรับอีกไหม เราจะพอมีรายได้มาจุนเจือค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบอยู่ไหม

ความจริงการมี active income หลายด้านเป็นเรื่องที่ดี แต่ในความเป็นจริงแล้วทำได้ยาก เพราะเราอาจไม่มีเวลาเหลือมากมายในการทำงานหลายอย่าง หรืออาจทำงานหลายอย่างเกินไปจนไม่โฟกัสกับงานหลัก ทำให้ไม่เกิดความก้าวหน้าในการทำงาน

ตัวเลือกที่ดีจึงมาตกอยู่ที่ passive income ซึ่งทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่า เพียงแค่ศึกษาเรียนรู้ด้านการลงทุน เราก็สามารถสร้างรายได้อีกทางมากระจายความเสี่ยงให้ชีวิตได้ ถึงแม้ว่า passive income จะดูให้ผลตอบแทนไม่มากเมื่อเทียบกับ active income แต่ในระยะยาว หากสะสมทรัพย์ไปเรื่อย ๆ บางคนก็สามารถมีรายได้มากเพียงพอจนไม่ต้องทำงานประจำ

ก่อนอื่นเราจึงต้องมองหาว่าเราลงทุนไปเพื่ออะไร หากต้องการลงทุนเพื่อหารายได้เสริมหรือกระจายความเสี่ยง เราก็ยังต้องโฟกัสที่ active income เป็นหลัก เลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ติดตามได้ง่าย ความเสี่ยงอยู่ในระดับเหมาะสม

แต่หากอยากลงทุนอย่างจริงจัง สร้างความมั่งคั่งจาก passive income เพื่อที่วันหนึ่งจะหยุดทำงานประจำแล้วมาเป็นนักลงทุนอย่างเต็มตัว เรื่องนี้เราต้องคิดอีกแบบ คือมองการลงทุนหรืออาชีพนักลงทุนเป็นเหมือนอีกอาชีพหลักเลย ทุ่มเททั้งแรงกายและเวลา แบบนี้อาจจะลงทุนในสินทรัพย์ที่ซับซ้อน หรือมีความเสี่ยงสูงขึ้นมาได้

หากวันนี้เราตั้งโจทย์กันไว้ที่แบบแรก คือ มนุษย์เงินเดือนต้องการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงหรือหารายได้เสริม ผมจะแนะนำสินทรัพย์ 3 ประเภทที่เหมาะกับมนุษย์เงินเดือน โดยให้ทุกคนได้เลือกตามความชอบส่วนตัว ในระดับความเสี่ยงที่ไม่เท่ากัน

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์คือกองทุนรวมที่ระดมทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเช่า ไม่จำหน่าย ดังนั้นรายได้ของกองทุนรวมจึงค่อนข้างแน่นอนเพราะจะมีค่าเช่าเข้ามาสม่ำเสมอ การลงทุนในทรัพย์นี้คล้ายกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เพียงแต่เราไม่ต้องซื้อทรัพย์ขนาดใหญ่ด้วยตัวเอง กระจายเงินไปลงในรูปแบบกองทุนรวมแทน เริ่มต้นอาจใช้เงินไม่มาก เช่น หลักร้อยหลักพัน

เราควรลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่เราเข้าใจทรัพย์นั้น และติดตามข้อมูลได้ วิเคราะห์การเข้ามาใช้บริการของลูกค้าได้ กลุ่มทรัพย์ที่มีอัตราการเช่าสูง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า ออฟฟิศ จะเข้าใจง่ายที่สุด รองลงมาเป็นพวกที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน คอนโดฯ หมู่บ้านจัดสรร หอพัก และที่ซับซ้อนที่สุดจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น สนามบิน โรงแรม

กองทุนรวมหุ้น

กองทุนรวมหุ้นคือกองทุนรวมที่ระดมทุนไปลงทุนในหุ้นรายตัว เหมือนกับเราเป็นนักลงทุนเอง เพียงแต่จ้างผู้เชี่ยวชาญมาดูแลให้ เราไม่จำเป็นต้องไปติดตาม อ่านบทวิเคราะห์ หรือตัดสินใจซื้อขายเอง แต่ความยากอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องเลือกกองทุนให้ถูกด้วย ตรงนี้อาจจะต้องศึกษาเพิ่มเกี่ยวกับลักษณะของกองทุนแต่ละกอง เช่น ผลตอบแทนในอดีต ความเสี่ยง ค่าธรรมเนียม

กองทุนรวมหุ้นอีกประเภทที่ผมแนะนำคือกองทุนรวมหุ้นประเภทอ้างอิงดัชนี (Index Fund) การลงทุนแบบนี้คือเน้นซื้อการเติบโตไปกับตลาด ไม่ต้องเลือกหุ้นรายตัวให้ซับซ้อน เลือกแค่ว่ากองทุนไหนมีค่าธรรมเนียมต่ำ ๆ แต่วิธีนี้เหมาะกับการลงทุนในตลาดหุ้นที่มีการเติบโตสูง ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศที่มีการเติบโตของ GDP ดีถึงดีมาก เราอาจลองนำหลายกองทุนดัชนีจากนานาประเทศมาเปรียบเทียบกัน

ผมฝากไว้เพียงแค่ 2 ทรัพย์หลัก

ความจริงอยากจะแนะนำการลงทุนหุ้นรายตัวแบบ DCA ไว้ด้วย แต่เบื้องต้นอยากให้นักลงทุนได้ลองเริ่มต้นจากกองทุนรวมเป็นหลักก่อน เพราะใช้เวลาน้อยกว่า ความเสี่ยงต่ำกว่า (ในทางทฤษฎี)

อย่าลืมว่าหัวใจในการลงทุนของเราการหารายได้เสริม กระจายความเสี่ยง เรายังต้องโฟกัสอยู่กับงานประจำ เราต้องหาวิธีการสร้างรายได้เพิ่มจากงานประจำ และนำรายได้เหล่านั้นมาเติมพอร์ต นั่นดูจะเป็นหนทางสร้างความมั่งคั่งได้อย่างรวดเร็วที่สุด

ใช้ active income หาเงินมาสร้างพอร์ต และให้ passive income สร้างรายได้ในระยะยาว

สิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือต้องลงทุนในความรู้ให้มาก เพราะเมื่อเวลาผ่านไป พอร์ตเราจะใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ผลตอบแทนก้อนนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ การตัดสินใจลงทุนในทรัพย์ที่ถูกต้องจะสร้างส่วนต่างของผลตอบแทนได้มากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นต้องเริ่มสะสมความรู้ตั้งแต่วันนี้ และค่อย ๆ ให้ความสามารถด้านการลงทุนเติบโตไปพร้อมกับขนาดพอร์ตของเรา


ลัมน์: ใดใดในโลกล้วนลงทุน เรื่องโดย: ลงทุนศาสตร์

All Creative Team

Writer

ร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

RELATED POSTRELATED
Recommended to you

error: Don\'t copy !!!