บทสวดมนต์ ‘คาถาโพธิบาท’

-

การท่องบ่นวลีหรือประโยคใดซ้ำไปซ้ำมา จะทำให้ใจจดจ่ออยู่กับเนื้อความเหล่านั้นจนเกิดสมาธิ  เป็นการดึงความสนใจจากเรื่องต่างๆ หรือสภาพปัจจุบันที่เรากำลังประสบอยู่ไปสู่ความนิ่งของใจ การสวดมนต์ก็เข้าลักษณะเดียวกัน ทำให้จิตเราไม่วอกแวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นข้อความที่มีความหมายและขอพรให้แก่ตนเองด้วยแล้วก็อาจช่วยให้หลุดพ้นจากความหวาดหวั่นและมีความมั่นใจยิ่งขึ้นได้

การรู้จักบทสวดมนต์ที่ดีและสวดมนต์บทนั้นเป็นประจำไม่ใช่เรื่องล้าสมัย มีอยู่ในทุกยุคทุกสังคม ผู้เขียนได้พบบทสวดมนต์บทหนึ่งที่ถูกใจมาก ชื่อ “คาถาโพธิบาท” คาถานี้เขียนขึ้นโดยพระสงฆ์ไทย เป็นที่รู้จักและนิยมกันมาเนิ่นนาน เชื่อกันว่าถ้าสวดพระคาถาป้องกันภัยทั้ง 10 ทิศนี้จะสามารถป้องกันอันตรายได้สารพัด รอดพ้นจากภยันตราย ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง อีกทั้งป้องกันตนเองจากภูติผีปีศาจด้วย ให้มีโชคมีลาภ การสวดเป็นประจำย่อมเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง

เมื่อดูบทสวดและคำแปลแล้วจะเห็นว่าเป็นคาถาที่มีความหมายดีและน่าสวดมาก “คาถาโพธิบาท” มีดังต่อไปนี้

 

 

บูรพารัสมิง พระพุทธะคุณัง

(ขอพระคุณพระพุทธเจ้าจงมาปกป้องคุ้มครองในทิศตะวันออก)

บูรพารัสมิง พระธัมเมตัง

(ขอพระคุณพระธรรมจงมาปกป้องคุ้มครองในทิศตะวันออก)

บูรพารัสมิง พระสังฆานัง

(ขอพระคุณพระสงฆ์จงมาปกป้องคุ้มครองในทิศตะวันออก)

ทุกขะโรคะภะยัง วิวัญชัยเย

(ขอให้ทุกข์ โรค ภัย จงสูญหายไป)

สัพพะทุกข์ สัพพะโศก สัพพะโรค สัพพะภัย สัพพะเคราะห์ เสนียดจัญไร วิวัญชัยเย

(ขอให้ทุกข์ทั้งปวง โศกทั้งปวง โรคภัยทั้งปวง เคราะห์หามยามร้าย และเสนียดทั้งปวง จงสูญหายไป)

สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง ภะวันตุเม

(ขอให้ทรัพย์ทั้งปวง ลาภทั้งปวง จงเกิดแก่ข้าพเจ้า)

รักขันตุ สุรักขันตุ

(ขออานุภาพพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง จงมาปกปักรักษาด้วยเถิด)

 

สวดต่อไปโดยเปลี่ยนจากคำที่ขีดเส้นใต้เป็นอีก 9 ทิศเพื่อให้ครบทั้ง 10 ทิศดังนี้

  • อาคเนย์          • อีสาน
  • ทักษิณ            • ปฐวี (ทิศเบื้องล่าง)
  • หรดี                • อากาศ (ทิศเบื้องบน)
  • ปัจจิม             • อุดร
  • พายัพ

 

“คาถาโพธิบาท” ขอให้พระคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุ้มครองในทุกทิศ สิ่งอัปมงคลทั้งหลายจงสูญสิ้นไป และขอให้ทรัพย์ลาภทั้งปวงจงเกิดแก่ตนเอง อีกทั้งขอให้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องรักษาด้วย

ปิดและเปิดทุกช่องอย่างนี้แล้ว ถ้าไม่สวดละก็ เสียดายโอกาสแย่เลยครับ


คอลัมน์: สารบำรุงสมอง

เรื่อง: รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

All Creative Team

Writer

ร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

RELATED POSTRELATED
Recommended to you

error: Don\'t copy !!!