ลองหลงลงเล 2023 รวมพลัง “เปลี่ยน พลิกฟื้น คืนโลกสีคราม”

-

“ทะเลไทย” นับเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่อยากมาเยือน ด้วยอากาศอันอบอุ่น ทะเลสวย น้ำใส รอยยิ้มชวนประทับใจของชาวบ้านในท้องถิ่น ล้วนเป็นแม่เหล็กสำคัญในการดึงดูดให้เหล่านักท่องเที่ยวตัดสินใจแพ็กกระเป๋าเดินทางมาสัมผัสที่สวยงามของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันอุดมสมบูรณ์ของไทย

ทั้งนี้ในวันที่ 8 มิถุนายนของทุกปี ถือเป็น “วันทะเลโลก” ในปีนี้กำหนดแนวคิด Planet Ocean: Tides are Changing Ocean  หรือ “เปลี่ยน พลิกฟื้น คืนโลกสีคราม” เพื่อกระตุ้นให้ตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทะเลและมหาสมุทรของโลก และคำนึงถึงความจำเป็นในการต่อสู้กับปัญหาความเสื่อมโทรมของทะเลและมหาสมุทร ชาวชุมชนเกาะพะงันแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง จึงได้ประสานงานร่วมกับ 10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชน อุทยานแห่งชาติธารเสด็จ-เกาะพะงัน ทีมนักดำน้ำอาสาสมัครซึ่งผ่านการอบรมคัดเลือกจากทุกสาขาอาชีพ และภาคประชาสังคม พร้อมด้วย ซีพี ออลล์ และพนักงานเซเว่น อีเลฟเว่น จัดกิจกรรม “ลองหลงลงเล 2023” เพื่อร่วมกันฟื้นฟูท้องทะเลไทย ณ เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว

ในงานมีกิจกรรมมากมายดังนี้

อบรมดำน้ำและปล่อยสัตว์ทะเลหายาก เพื่อการอนุรักษ์: นายสิทธิโรจน์ แก้วหนองเสม็ด หัวหน้าเครือข่ายช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก และรองประธานชมรมนักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์เกาะพะงัน (Phangan Sea Guardian)  เล่าว่า บ่อยครั้งที่มักพบเจอสัตว์ทะเลได้รับบาดเจ็บ เกยตื้นบนชายหาด หรือได้รับแจ้งว่าพบสัตว์ทะเลหายากเจ็บป่วย เราจะทำงานร่วมกับทีมสัตวแพทย์และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยในการฟื้นฟูและดูแลอนุบาลสัตว์ก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ รวมถึงภารกิจอบรมนักดำน้ำอาสา เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลด้วย สำหรับ “ลองหลงลงเล 2023” เกิดขึ้นจากความร่วมมือเสียสละของคนบนเกาะในการอนุรักษ์เกาะและท้องทะเลพะงัน  กิจกรรมที่เป็นไฮไลต์ของปีนี้คือ การปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติและดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล เราหวังว่าภาพแห่งความร่วมมือ ร่วมใจ ในวันนี้จะส่งพลังให้ทุกคนในสังคมได้ตระหนักถึงการจัดการลด ละ และจัดการขยะให้เหมาะสมต่อไป

พลังของคนในท้องถิ่น: นายประพันธ์ เดี่ยววนิช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.เกาะพะงัน กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมเนื่องในวันทะเลโลกครั้งนี้ ชุมชนชาวเกาะพะงันได้ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนในท้องถิ่น ร่วมกันเก็บขยะบริเวณเกาะแตในและพื้นที่รอบๆ เกาะ เพื่อความสวยงามและแสดงให้เห็นถึงพลังความรักษ์สิ่งแวดล้อมของชาวบ้านในพื้นที่ ผมหวังว่าพลังความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี้จะคงอยู่ในทุกๆ วันและส่งต่อไปยังลูกหลาน รวมทั้งสังคมไทยทุกภาคส่วน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเราทุกคน

ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง: นายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ เพิ่มเติมว่า ซีพี ออลล์ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลบ้าน ร่วมอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติที่ดี ที่สวยงาม และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเกาะพะงัน ผ่านกิจกรรม “ลองหลงลงเล 2023” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซีพี ออลล์ ขอแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม การมุ่งเน้นความร่วมมือกับชุมชนและลูกค้าในการร่วม ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติก ตลอดจนการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนและสังคมโลก ภายใต้นโยบาย เซเว่น โก กรีน เพื่อสิ่งแวดล้อม 24 ชั่วโมง ( 7 Go Green)

การจัดการขยะเพื่อการอนุรักษ์ เป็นการป้องกันการหลุดรอดของขยะลงสู่ท้องทะเล อันสร้างผลกระทบมหาศาลต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตชุมชน รวมถึงขยะทะเลที่เป็นอันตรายแก่พืชและสัตว์ทะเล โดย ซีพี ออลล์ ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน มุ่งมั่นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่จะร่วมแรงร่วมใจกันอนุรักษ์ท้องทะเลไทยให้สวยงามและอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

“เกาะพะงัน” จึงนับเป็นพื้นที่ต้นแบบของความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการส่งข้อความให้สังคมถึงความจำเป็นอย่างยิ่งยวดของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งบนบกและในท้องทะเล  ช่วยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความตระหนักในการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเกาะพะงันร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

ในครั้งนี้ซีพี ออลล์ พร้อมด้วยพนักงานและผู้บริหารชมรมจิตสาธารณะ รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือและเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นของเกาะพะงัน และขอเป็นส่วนหนึ่งของการรักษ์พะงันให้เป็นพื้นที่สีเขียวและประสานแรงใจของทุกส่วนต่อไปในอนาคต ตามปณิธานองค์กร “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน”


คอลัมน์: เก็บมาฝาก

เรื่อง: มาศวดี ถนอมพงษ์พันธ์

ภาพ: สื่อสารองค์กร CP All

All Creative Team

Writer

ร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

RELATED POSTRELATED
Recommended to you

error: Don\'t copy !!!