เวียกกานแรงงานลาว

-

คนทำงานชาวลาว เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของกำลังแรงงานในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานในภาคบริการและผู้ดูแลในครัวเรือน การติดต่อจ้างงานและพูดคุยกับคนทำงานชาวลาวด้วยภาษาที่เข้าใจได้อย่างถูกต้องช่วยให้การสื่อสารไม่คลาดเคลื่อน รวมถึงอาจทำให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การงานสะดวกราบรื่นประสบความสำเร็จในระยะยาว

ວຽກ เวียก หมายถึง งานที่ต้องทำเป็นประจำ งานที่ทำแล้วได้รับสิ่งตอบแทน หรืออาชีพ วิชาชีพที่ทำเพื่อดำรงชีพ ต่างจาก  ການ กาน ซึ่งหมายถึงงานเป็นชิ้นๆ จบเป็นครั้งคราวไป

ເຮົດ เฮ็ด หมายถึง ทำ กระทำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงาน และเรียกรวมว่า  ເຮົດວຽກເຮົດການ เฮ็ดเวียกเฮ็ดกาน เป็นวลีสร้อยคล้ายกับคำว่า ทำงานทำการ ในภาษาไทย

ຜູ້ຕາງໜ້າ ผู้ตางหน้า หมายถึง ผู้แทน หรือตัวแทน กฎหมายแรงงานลาวกำหนดให้มีองค์กรผู้แทนทั้งส่วนของนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อเจรจาต่อรองประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจ้างงานและการทำงาน

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ผู้ใซ้แฮงงาน คำนี้มีความหมายแตกต่างกับภาษาไทยอย่างสิ้นเชิง คือหมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลที่จ้างแรงงานและจ่ายค่าตอบแทน หรือเป็นนายจ้าง แต่ในภาษาไทย ผู้ใช้แรงงานหมายถึงลูกจ้างผู้ทำงานรับค่าตอบแทน ซึ่งตรงกับคำในภาษาลาว ຜູ້ອອກແຮງງານ ผู้ออกแฮงงาน

ເຕົ້າໂຮມ เต้าโฮม หมายถึง ความร่วมมือ รวมตัวกันทำงาน เป็นสำนวนที่มักใช้เพื่อเรียกร้องความร่วมมือในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ

ສີມືອ สีมือ คือ ฝีมือ ทักษะการทำงานของแรงงาน คำว่า สี ในภาษาลาว กับ ฝี ในภาษาไทย เป็นการกลายเสียงที่พบได้บ่อยระหว่างอักษร ส กับอักษร ฝ ของทั้งสองภาษา


คอลัมน์: ไขคำข้ามโขง

เรื่อง: ธีรภัทร เจริญสุข

All Creative Team

Writer

ร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

RELATED POSTRELATED
Recommended to you

error: Don\'t copy !!!