EV แหล่งไฟฟ้าเพื่อบ้าน

-

รถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานขับเคลื่อน หรือที่เรียกกันว่า EV นั้น กำลังมาแรง และเป็นที่นิยมเพราะช่วยให้ค่าใช้จ่ายพลังงานลดลงเมื่อเทียบกับการใช้น้ำมันหรือก๊าซ ขณะนี้กำลังเกิดปรากฏการณ์ซึ่งน่าจะทำให้ EV เป็นที่นิยมยิ่งขึ้น นั่นก็คือสามารถใช้เป็นแหล่งของกระแสไฟฟ้าในยามวิกฤติ เช่น ภัยธรรมชาติต่างๆ ซึ่งทำให้สายส่งไฟฟ้าขาด ในสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันมีบางบ้านที่ทดลองใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่อยู่ใน EV มาเชื่อมต่อกับสายไฟฟ้าในบ้านจนสามารถฝ่าฟันความหนาวเย็นมาได้ในยามที่สายไฟฟ้าหลักขาด อย่างไรก็ดี การใช้ไฟฟ้าในลักษณะนี้ยังเป็นเพียงขั้นต้น เพราะ EV บางรุ่นของบางยี่ห้อเท่านั้นที่สามารถช่วยได้

นักเทคนิคมิได้มองแค่การเอาไฟฟ้าจาก EV มาช่วยบรรเทาปัญหาของบ้านในยามวิกฤติ แต่มองไปที่ระบบการใช้ไฟฟ้าของบ้านทั้งหมดอย่างประหยัด โดยไฟฟ้ามาจากโรงไฟฟ้าส่วนหนึ่ง มาจากแผงโซลาร์บนหลังคาเพื่อผลิตไฟฟ้าส่วนหนึ่ง และมาจาก EV อีกส่วนหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ แม้แต่ในยามปกติก็ต้องทำให้ทั้ง 3 ระบบสอดประสานกันอย่างไม่มีรอยต่อ

การ “ไม่มีรอยต่อ” ของ 3 ระบบหมายถึงไฟฟ้าจากโรงงานนั้นสามารถใช้ได้ในยามปกติ แต่มีราคาต่อหน่วยที่ไม่เท่ากันโดยแปรเปลี่ยนตามเวลา ส่วนไฟฟ้าจากแผงโซลาร์ก็ผลิตไฟฟ้าและเก็บไว้ในแบตเตอรี่ของบ้าน และไฟฟ้าจาก EV ที่ได้มาจากการชาร์จและจากการหมุนของล้อถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่ของ EV หากมีระบบที่สลับการใช้ไฟฟ้าไปมาระหว่างไฟฟ้าจากโรงงาน จากแผงโซลาร์ และจาก EV โดยมุ่งจะประหยัดค่าไฟฟ้ามากที่สุด (ช่วงเวลาใดที่อัตราไฟฟ้าสูง มันก็จะสลับไปให้ใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ จากแผงโซลาร์ รวมทั้งจาก EV เมื่อรถจอดอยู่ และกลับกันในช่วงที่ไฟฟ้าจากโรงงานมีอัตราต่ำ)

หากมีไฟฟ้าจาก EV มาเป็นตัวช่วยในเวลาปกติ เมื่อรถไม่ได้ใช้งานและนำค่าใช้จ่ายต่อหน่วยมาคำนวณด้วยรวมกับอัตราค่าไฟฟ้าจากอีกสองแหล่งเพื่อให้ได้ค่าใช้จ่ายต่ำสุด อีกทั้งมีไฟฟ้าสำรองไว้ใช้ยามวิกฤติด้วยก็น่าพอใจยิ่ง

การวางระบบที่เชื่อมทั้ง 3 แหล่งของกระแสไฟฟ้าเข้าด้วยกันต้องใช้เวลาสัก 2-3 ปีจึงจะมีการนำมาใช้กันอย่างกว้างขวาง ในระหว่างนี้ EV ก็เป็นที่นิยมมากขึ้นทุกที เราจะเห็นจำนวนรุ่นที่ออกมาอย่างหลากหลายเพื่อให้สามารถพึ่งพิงในยามวิกฤติได้มากขึ้น

ขณะนี้มี 2 แนวทางที่เกิดขึ้นกับ EV ในการช่วยเป็นแหล่งไฟฟ้าสำหรับบ้านเรือน แนวทางแรกคือเป็นตัวช่วยในยามปกติอย่างเต็มที่โดยไม่เน้นการพึ่งพายามวิกฤติ กับอีกแนวทางคือ EV เป็นตัวช่วยในยามวิกฤติอย่างแท้จริง ความจำเป็นในการพึ่งพิงไฟฟ้าของแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกัน ดังนั้น จึงมี EV รุ่นต่างๆ ออกมาให้เลือก

คนที่ต้องการใช้ EV มาช่วยการใช้ไฟฟ้าของบ้านคงจะต้องรอคอยระบบที่เชื่อมไม่ให้มีรอยต่อดังกล่าว ส่วนผู้คนที่อยู่ในละแวกประสบภัยพิบัติที่ทำให้ขาดกระแสไฟฟ้าอยู่บ่อยๆ  EV จากแนวทางที่สองคือคำตอบ

เมื่อ EV ซึ่งอาศัยการใช้ไฟฟ้าล้วนๆ จากการชาร์จเป็นตัวขับเคลื่อนได้รับความนิยมอย่างมากแล้ว ต่อนี้ไปเราจะเห็น EV ที่อาศัยไฟฟ้าจากการชาร์จและจากการผลิตไฟฟ้าเองของรถด้วยการเคลื่อนไหวของล้อ จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยอาศัยแผงโซลาร์บนหลังคารถ จากการเคลื่อนไหวของตัวรถที่ทำให้เกิดไฟฟ้า หรือจากพลังลมเมื่อรถเคลื่อนตัว หรือจากวิธีการอื่นๆ อีกในอนาคตที่เรายังไม่อาจคาดการณ์ได้ในขณะนี้ แต่ที่แน่นอนก็คือการใช้พลังงานจากน้ำมันและก๊าซเท่านั้นในการขับเคลื่อนรถยนต์จะน้อยลงทุกที และอาจไม่มีรถยนต์ใหม่ที่ใช้พลังงานในลักษณะนี้ผลิตออกมาในประเทศพัฒนาแล้วในภายหน้าก็เป็นได้

EV นั้นจะครองโลกเพราะสะอาดกว่า ถูกกว่า และทำร้ายโลกน้อยกว่าการใช้พลังงานแบบเดิม


คอลัมน์: สารบำรุงสมอง

เรื่อง: รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

All Creative Team

Writer

ร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED POSTRELATED
Recommended to you

error: Don\'t copy !!!