หลักการออมหุ้นแบบถัวเฉลี่ย (DCA) สำหรับมือใหม่

-

การออมหุ้นเป็นชื่อเล่นของการลงทุนหุ้นโดยใช้แนวคิดการลงทุนสะสมหุ้นคุณภาพดีในระยะยาว โดยทั่วไปมักใช้หลักการถัวเฉลี่ยแบบ DCA หรือ Dollar Cost Average ซึ่งหมายถึงการซื้อถัวเฉลี่ยหุ้นอย่างต่อเนื่องระยะยาวตามรอบเวลาที่กำหนด เช่น นักลงทุนอาจซื้อหุ้นเดือนละครั้ง เดือนละสองครั้ง โดยซื้อตามวันที่กำหนดไว้ คล้ายการออมเงินรายงวด แต่เปลี่ยนมาเป็นลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีแทน

หลักการอันเป็นหัวใจของการออมหุ้นคือ หุ้นที่ออมต้องเติบโตได้ในระยะยาว

ทั้งนี้เพราะการซื้อถัวเฉลี่ยแบบ DCA จะเป็นการซื้อแถวราคากลางๆ ไม่ได้ราคาถูกที่สุด และไม่ได้ราคาแพงที่สุด ถ้าออมหุ้นไปเรื่อยๆ แล้วหุ้นไม่ขึ้นในอนาคต การลงทุนก็จะสูญเปล่าทันที ดังนั้น สิ่งสำคัญอย่างยิ่งของการออมหุ้นคือการคัดสรรธุรกิจที่สุดยอดและเติบโตได้ในระยะยาว เพื่อให้ราคาที่เติบโตขึ้นในอนาคตนำมาซึ่งกำไรในการออมหุ้นนั่นเอง

การออมหุ้นคือการแก้ปัญหาสำหรับนักลงทุนที่ประเมินมูลค่าหุ้นไม่เชี่ยวชาญ ไม่สามารถบอกได้ว่าราคาไหนถูก ราคาไหนแพง แต่รู้แค่ว่าหุ้นนี้ดี การซื้อหุ้นแบบถัวเฉลี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงโดยทำให้นักลงทุนได้ซื้อหุ้นที่ราคากลางๆ ในระยะยาว หากหุ้นดีจริง ราคาหุ้นขึ้น นักลงทุนก็จะกำไร ถึงแม้ว่าไม่ได้ซื้อหุ้นที่ราคาต่ำที่สุดก็ตาม วิธีนี้จึงจัดได้ว่าเหมาะกับนักลงทุนมือใหม่เป็นพิเศษ

เบื้องต้นเราอาจเลือกหุ้นจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์สำคัญซึ่งตลาดหลักทรัพย์คัดเลือกมาให้แล้ว เช่น SET50 ที่มีรายชื่อหุ้นให้เลือก 50 บริษัท เนื่องจากหุ้นใน SET50 ส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่มีขนาดใหญ่พอสมควร นักลงทุนสามารถซื้อขายได้สะดวก มีสภาพคล่อง มีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมักจะอยู่รอดได้ในระยะยาว

ขั้นแรกอาจเริ่มจากธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งสูงและเปลี่ยนแปลงช้า เติบโตควบคู่กันไปกับการเติบโตของประเทศ ยกตัวอย่างเช่น หุ้นกลุ่มค้าปลีกที่โตควบคู่กันไปกับการขยายของสังคมเมือง หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวที่โตควบคู่กันไปกับภาคการท่องเที่ยวของประเทศ หุ้นกลุ่มขนส่งที่โตควบคู่กันไปกับโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาของเมือง หุ้นโรงพยาบาลที่โตควบคู่กันไปกับการมาถึงของสังคมผู้สูงอายุ หุ้นสินค้าอุปโภคบริโภคที่โตควบคู่กันไปกับภาคการบริโภคของประเทศ

สำหรับมือใหม่หัดลงทุนควรหลีกเลี่ยงหุ้นที่มีความผันผวนสูงและต้องใช้ความสามารถในการวิเคราะห์ เช่น หุ้นโภคภัณฑ์ที่ผันผวนไปตามราคาสินค้าโลก หุ้นธนาคาร หุ้นรับเหมาก่อสร้าง และหุ้นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มักเติบโตตามวงจรของเศรษฐกิจ หุ้นโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งผลิตสินค้าที่เข้าใจยากและติดตามได้ยาก หุ้นกลุ่มนี้เหมาะกับนักลงทุนที่มีความสามารถและเข้าใจกิจการมากๆ เบื้องต้นเราเอากิจการง่ายๆ ก่อน

            หากจะเลือกลงทุนในหุ้น ลองนึกภาพว่าหุ้นแบบไหนที่เราจะสามารถจินตนาการภาพอนาคตของธุรกิจได้ในเวลา 5 – 10 ปีข้างหน้า อย่าลืมว่าการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยคือการซื้อและถือในระยะยาว เราต้องมั่นใจจริงๆ ว่าในระยะยาวธุรกิจต้องเติบโตและอยู่รอด ดังนั้นเราอาจใช้หลักง่ายๆ ก็ได้ว่าหุ้นที่เราควรคัดเลือกมาเข้าพอร์ต ต้องเป็นหุ้นที่เรามั่นใจมากว่าอีก 5 – 10 ปีข้างหน้า บริษัทนี้จะต้องยังอยู่และเติบโต

นักลงทุนควรกระจายการลงทุนขั้นต่ำประมาณ 3 – 5 ตัว

สำหรับมือใหม่ควรกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมด้วย เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน เช่น หากมีเงินลงทุนอาจเลือกหุ้น 5 ตัวจากอุตสาหกรรมค้าปลีก ท่องเที่ยว ขนส่ง โรงพยาบาล และร้านอาหารมาอย่างละ 1 ตัว ทั้งนี้เราสามารถจัดพอร์ตได้ตามความเหมาะสม

การถือหุ้นน้อยเกินไป หรือถือหุ้นเฉพาะในอุตสาหกรรมเดียวกันจะทำให้นักลงทุนมีความเสี่ยงมากเกินไป หากเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อหุ้นใดหุ้นหนึ่งหรืออุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเป็นพิเศษ พอร์ตการลงทุนอาจได้รับผลกระทบอย่างหนักได้

อย่างในช่วงโควิด-19 ระบาดที่ผ่านมา หากนักลงทุนถือแต่หุ้นท่องเที่ยว พอร์ตก็อาจจะได้รับผลกระทบอย่างหนัก แต่ถ้ากระจายไปลงทุนกลุ่มอื่นด้วย เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค สื่อสารโทรคมนาคม ก็จะช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดี

หลังจากนั้นให้ทยอยซื้อลงทุนอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยควรซื้อเฉลี่ยเดือนละครั้ง เพื่อลดปัญหาจากการจับจังหวะตลาดไม่ถูก ตรงนี้สำคัญมากคือนักลงทุนควรกำหนดวันซื้อที่แน่นอนชัดเจน เช่น ซื้อทุกวันที่ 5 ซื้อทุกวันที่ 10 และหากเป็นไปได้ก็ตั้งซื้อแบบเป็นอัตโนมัติไว้ เงินเดือนออกก็โอนเงินเข้าบัญชี ปล่อยให้ระบบจัดการซื้อขายเองโดยที่เราไม่ต้องไปสนใจมาก

นักลงทุนอาจคิดว่าหากซื้อเองก็สามารถเลือกวันที่หุ้นถูกๆ แล้วค่อยซื้อ จะได้หุ้นราคาต่ำกว่า แต่ในความเป็นจริงไม่มีใครรู้ว่าราคาหุ้นวันนี้พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร วันนี้ถูก พรุ่งนี้อาจถูกกว่าก็ได้ ถ้านักลงทุนมัวแต่เก็งกำไรระยะสั้น ลงท้ายวินัยที่พยายามจะสร้างในการลงทุนก็พลอยเสีย กลายเป็นว่าซื้อถัวเฉลี่ยไม่สำเร็จ หากนักลงทุนอยากซื้อหุ้นถูกให้ได้กำไรเยอะ นักลงทุนก็ต้องผันตัวไปลงทุนแบบประเมินมูลค่าเลย หาจุดเข้าจุดออกในการซื้อขาย

บริการออมหุ้นสามารถทำโดยอัตโนมัติผ่านโบรกเกอร์หรือเราจะซื้อเองทุกเดือนก็ได้ เดี๋ยวนี้แอปพลิเคชันซื้อขายหุ้นเองก็มีให้ตั้งอัตโนมัติเลยว่าจะซื้อหุ้นไหน วงเงินเท่าไหร่ เวลาไหน วันที่เท่าไหร่ สิ่งเหล่านี้ช่วยให้การออมหุ้นแบบถัวเฉลี่ยง่ายขึ้น สะดวกขึ้น เราค่อยเอาเวลาทำมาหากินมาเติมพอร์ต เลือกหุ้นที่ดีที่สุด ซื้อสะสม และปล่อยให้ผลลัพธ์จากการลงทุนค่อยๆ ผลิดอกออกผล

สรุปแล้วหลักการออมหุ้นสำหรับมือใหม่คือ คัดเลือกหุ้นพื้นฐานดีในระยะยาว กระจายความเสี่ยงการลงทุนให้เหมาะสม และซื้อสะสมต่อเนื่องอย่างมีวินัย ขาดข้อใดข้อหนึ่งไปก็ไม่ได้ นักลงทุนต้องหมั่นทบทวนอยู่เสมอว่า เรายังทำครบตามเงื่อนไขที่สมควรจะทำอยู่หรือเปล่า

ถ้าเมล็ดพันธุ์ใช่ รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอ ผลตอบแทนย่อมงอกงาม


คอลัมน์: ใดใดในโลกล้วนลงทุน

เรื่องโดย: ลงทุนศาสตร์

All Creative Team

Writer

ร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED POSTRELATED
Recommended to you

error: Don\'t copy !!!