ซีพี ออลล์ ร่วมติดตามผลการดำเนินงาน ‘โคก หนอง นา โมเดล’ โรงเรียนบ้านวังดินสอ ปราจีนบุรี ในโครงการ CP ALL CONNEXT ED

-

 

ซีพี ออลล์ ร่วมติดตามผลการดำเนินงานโคก หนอง นา โมเดล

โรงเรียนบ้านวังดินสอ ปราจีนบุรี ในโครงการ CP ALL CONNEXT ED

เมื่อเร็วๆ นี้ นายประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ ร่วมประชุมหารือและเยี่ยมชมโครงการพัฒนาโรงเรียนบ้านวังดินสอ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นา โมเดล ดำเนินงานตามแผนการพัฒนาโรงเรียน ‘School Development Project 4.0’ นวัตกรรมแผนพัฒนาโรงเรียน CP ALL CONNEXT ED โดยมีนางสุจิตรา เกตุแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังดินสอ พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ

คณะทำงานจาก ซีพี ออลล์ ได้หารือด้านความร่วมมือเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ เพื่อขยายผลจากโรงเรียนสู่ชุมชนพร้อมดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายที่กิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกในชีวิตประจำวัน อาทิ โครงการด้านการจัดการของเสีย โครงการด้านป่าไม้และการเกษตร และโครงการด้านพลังงาน ควบคู่กับการสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมรายได้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชน โดยให้คำแนะนำด้านการผลิตสินค้า รวมถึงการสนับสนุนช่องทางประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโรงเรียนในโครงการ ALL SME MARKET PLACE พร้อมกันนี้ได้มอบนิตยสาร all magazine แก่ห้องสมุดโรงเรียนฯ เพื่อส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้และร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญาอีกด้วย

ในโอกาสเดียวกันนี้ คณะทำงานได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โคก หนอง นา โมเดล ในฐานการเรียนรู้บันได 9 ขั้น ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้อันเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านวังดินสอ โดยมี ซีพี ออลล์ ร่วมให้การสนับสนุน ผ่านการจัดสรรพื้นที่ โคก คือพื้นที่สูงไว้ปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง หนอง คือพื้นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดปี และ นา พื้นที่เพาะปลูกทั้งอาหารหลักอย่างข้าว รวมถึงอาหารเสริมคือผักสวนครัว อาจกล่าวได้ว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นหลักประกันความยั่งยืนในการใช้ชีวิตแบบพึ่งพาตนเอง ที่สำคัญอย่างยิ่งคือเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ชุมชน และโรงเรียนเครือข่ายในการส่งต่อและสนับสนุนองค์ความรู้ควบคู่ไปกับ การบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่น ตามแนวทางของโครงการของกลุ่มโรงเรียน CP ALL CONNEXT ED ครบทุกมิติความยั่งยืน ตามปณิธานองค์กร ‘Giving & Sharing’


คอลัมน์: เก็บมาฝาก / เรื่องและภาพ: ‘วันใหม่’

All Creative Team

Writer

ร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

RELATED POSTRELATED
Recommended to you

error: Don\'t copy !!!