งานรับโล่พระราชทานหนังสือดีเด่นรางวัล ‘เซเว่นบุ๊คอวอร์ด’ ครั้งที่ 20

-

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดงานรับโล่พระราชทานหนังสือดีเด่นรางวัล เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 20 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ โดยมีคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ คณะกรรมการตัดสินประเภทต่างๆ นักเขียน สำนักพิมพ์ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

ภายในงานได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย กรรมการกิตติมศักดิ์โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล เซเว่นบุ๊คอวอร์ด เป็นประธานในพิธี และปาฐกถาพิเศษด้านการอ่าน และนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ จากนั้นเป็นพิธีรับมอบรางวัลหนังสือดีเด่น “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ 20 ในแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้

ประเภทกวีนิพนธ์ รางวัลชนะเลิศ เรื่อง เราอยู่บนดาวดวงเดียวกันไหม ประพันธ์โดย นิตา มาศิริ จัดพิมพ์โดย สาวิตรี ทนเสน, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง ดินแดนบันไดงู ประพันธ์โดย วิสุทธิ์ ขาวเนียม จัดพิมพ์โดย ผจญภัยสำนักพิมพ์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง มิปรารถนาเป็นอื่น ประพันธ์โดย กวิสรา ม่วงงาม จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์บ้านแม่น้ำ หนังสือที่ได้รับรางวัลยกย่องการสืบสานขนบวรรณศิลป์ท้องถิ่น คือเรื่อง การเวกครวญ” ประพันธ์โดย พันดา ธรรมดา จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์อุดมปัญญา และหนังสือแนะนำ 1 เรื่อง คือ ซ้อนซับกับโลกทึมเศร้า ประพันธ์โดย บัญชา อ่อนดี จัดพิมพ์โดย พิมพ์ไพรสำนักพิมพ์

ประเภทการ์ตูน รางวัลชนะเลิศ เรื่อง ควันหลงและหมอกขาว วาดภาพและประพันธ์โดย มนัสวี โรจนพรรณ จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ฟูลสต๊อป, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง 10 THINGS I HATE ABOUT MAOHAI บ้านนี้หมาไม่เห่า วาดภาพและประพันธ์โดย พลอยจะเพลิน เผ่าพันเลิด จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์แซลมอน, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง My playlist KANIS x Whal&Dolph วาดภาพและประพันธ์โดย ‘KANIS’ จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ 10 มิลลิเมตร

ประเภทนวนิยาย รางวัลชนะเลิศ เรื่อง หมาป่ากลางมหาสมุทร ประพันธ์โดย ประชาคม ลุนาชัย จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ดินแดนบุ๊ค, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง หนึ่งนับวันนิรันดร ประพันธ์โดย กิตติศักดิ์ คงคา จัดพิมพ์โดย 13357 PUBLISHING, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง Z Diary ประพันธ์และจัดพิมพ์โดย พัณณิดา ภูมิวัฒน์

ประเภทรวมเรื่องสั้น รางวัลชนะเลิศ เรื่องสู่อนาคตกาล ประพันธ์โดย อุเทน พรมแดง จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์อินเทรนด์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง เรายังยิ้มได้ ดอกไม้ยังแย้มบาน ประพันธ์โดย อุเทน พรมแดง จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์อินเทรนด์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง ทัศนียภาพที่เคลื่อนไหล ประพันธ์โดย นรเศรษฐ์ ทับทิมทอง จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ง่ายงาม

 

ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน รางวัลชนะเลิศ เรื่อง เหมือนหั่นหัวหอม ประพันธ์โดย สองขา จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์แมงมุมบุ๊ก, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง เจ้าปลาสายรุ้ง ประพันธ์โดย วรรณมันตา จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์อินเทรนด์, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง โคโค่กับนกฟีนิกซ์ที่หายไป ประพันธ์โดย วงเวลา จัดพิมพ์โดย ภารวี ชีวพันธุศรี และหนังสือแนะนำ 3 เรื่อง คือ คลองที่แสงดาวเต็มฝั่ง ประพันธ์โดย ภาณุมาศ ภูมิถาวร จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ Artbook, ญิฮาดในรัฐอิสลาม ประพันธ์โดย สามารถ ทองเฝือ จัดพิมพ์โดย ปาตานีฟอรั่ม, มหัศจรรย์ พรรณพฤกษ์ (อยู่วังสระปทุม 3) ประพันธ์โดย สุมาลี จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์

ประเภทสารคดี (ทั่วไป) รางวัลชนะเลิศ เรื่อง กุหลาบเปอร์เชียในแดนสยาม ประพันธ์โดย กุสุมา รักษมณี จัดพิมพ์โดย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง Ultraman เส้นชัยไร้เหตุผล ประพันธ์โดย นิ้วกลม จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ Koob, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง แม่นาก ภาคสมบูรณ์: MAE NAK CLASSICAL GHOST OF SIAM ประพันธ์โดย เอนก นาวิกมูล จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์แสงดาวหนังสือแนะนำมี 5 เรื่อง คือ ควอนตัม จากแมวพิศวง… สู่ควอนตัมคอมพิวเตอร์ ประพันธ์โดย บัญชา ธนบุญสมบัติ จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์สารคดี, ประวัติศาสตร์แมว: A HISTORY OF CATS ประพันธ์โดย ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์แสงดาว, แม่ ฉัน และอัลไซเมอร์ ประพันธ์โดย ชลจร จันทรนาวี  จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์อะโวคาโด บุ๊กส์, ราษฎรปฏิวัติ: ชีวิตและความฝันใฝ่ของคนรุ่นใหม่สมัยคณะราษฎร ประพันธ์โดย ณัฐพล ใจจริง จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มติชนเล่นแร่แปลภาพ ประวัติศาสตร์สยามจากเบื้องหลังภาพถ่าย ประพันธ์โดย นักรบ มูลมานัส จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มติชน

 

รางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดกวีนิพนธ์ รางวัลชนะเลิศ เรื่อง ฤดูฝูงผึ้งป่าอดอยาก ประพันธ์โดย ณรงค์ชัย แสงอัคคี, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ เรื่อง คำ | สาร | ภาพ ประพันธ์โดย วรพจน์ ทรัพย์เมฆ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไม่มีผลงานใดสมควรได้รับรางวัล

สำหรับรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดเรื่องสั้น, หมวดนิยายขนาดสั้น และหมวดการ์ตูน ไม่มีผลงานใดสมควรได้รับรางวัลทั้ง 3 อันดับ

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 6 ประเภท ได้รับรางวัลเงินสด 100,000 บาท พร้อมโล่พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงิน รางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สำหรับ ประเภทนักเขียนรุ่นเยาว์ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล  10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์งานเขียนต่อไป


คอลัมน์: เก็บมาฝาก

เรื่อง: ‘รินคำ

ภาพ: เซเว่นบุ๊คอวอร์ด

All Creative Team

Writer

ร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED POSTRELATED
Recommended to you

error: Don\'t copy !!!