4 คำถามแห่งการใคร่ครวญ

-

Deepak Chopra เรียนจบแพทย์อเมริกัน เขาอพยพมาจากอินเดียในปี 1970 ปัจจุบันเป็นแพทย์อายุ 73 ปี ผู้ผันตนเองมาสอนการรักษาโรคแนว Alternative Medicine (การรักษาแบบแพทย์ทางเลือก) จนเป็นที่ยอมรับนับถืออย่างดียิ่งจากชาวอเมริกัน เขาเป็นมหาเศรษฐีจากการเขียนหนังสือ การพูด และการสนับสนุนการใช้แพทย์ทางเลือก รวมทั้งการนั่งสมาธิ (TM-Transcendental Meditation)

Chopra เป็นแพทย์ผู้อื้อฉาวเพราะแพทย์สมัยใหม่ไม่เห็นด้วยกับการรักษาแบบทางเลือก เช่นรักษาด้วยสมุนไพร ด้วยอาหารพิเศษ ด้วยกระแสจิต ฯลฯ ซึ่งยังไม่มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ แต่ก็มีบุคคลผู้มีชื่อเสียงนับถือและปฏิบัติตามเป็นจำนวนมาก และไม่ว่าจะเชื่อเขาหรือไม่ก็ตาม Chopra เป็นอภิมหาเศรษฐีที่สามารถใช้แนวคิดตะวันออกโดยเฉพาะอินเดียมารักษาความป่วยของคนอเมริกันได้

ในหนังสือเล่มล่าสุดของเขา คือเล่มที่ 90 ชื่อ Metahuman: Unleashing Your Infinite Potential ซึ่งวางจำหน่ายเมื่อเร็ว ๆ นี้ เขาแนะนำให้ผู้อ่านไปไกลกว่าเพียงเรื่องร่างกายของตนเอง แต่ให้เชื่อมต่อกับจิตใจที่อยู่ข้างใน เขาเรียกมนุษย์พันธุ์ใหม่นี้ว่า “metahuman” และเน้นว่าจะช่วยสร้างโลกที่ดีกว่าเดิม

Chopra บอกว่าโลกปัจจุบันเผชิญกับการสูญเผ่าพันธุ์เพราะปรากฏการณ์โลกร้อน ความเป็นพิษของอาหารในทุกห่วงโซ่ อาวุธนิวเคลียร์ สงครามชีวภาพ ประชาธิปไตยที่ถูกแทรกแซงโดย hacking ฯลฯ เรามีเทคโนโลยีที่จะต่อสู้ แต่เราขาดความมุ่งมั่นร่วมกันทั้งโลก ซึ่งจะต้องมาจากจิตใจข้างใน

การจะเป็นมนุษย์ที่เรียกว่า metahuman (meta มาจากภาษากรีกโบราณ แปลว่า “beyond” “after” “behind” ในภาษาปัจจุบัน เมื่อประสมกับคำอื่นก็หมายถึง “change” ดังนั้น metahuman จึงหมายความถึงมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม) ได้นั้นต้องเริ่มมาจากการนั่งสมาธิอย่างง่ายๆ เป็นประจำ และถามตัวเองด้วยคำถามต่อไปนี้ “Who am I?” “What do I want from my life?” “What is my purpose?” “What I am grateful for?” เมื่อมนุษย์เดินเส้นทางสายนี้ด้วยการตั้งคำถามข้างต้นกับตัวเองแล้ว ก็จะสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ลึกซึ้งในใจได้ทันที

“Who am I?” ฉันเป็นใคร? เป็นคำถามที่ต้องไตร่ตรอง ต้องมองตนเองอย่างเป็นกลาง และต้องซักถามแบบต้องการคำตอบที่ลึกซึ้ง

“What do I want from my life?” ฉันต้องการอะไรจากชีวิตของฉัน? เป็นคำถามที่คนอายุ 60-70 ปี บางคนตอบไม่ได้ คำถามนี้ลึกซึ้งและตอบได้ยากหากไม่เคยครุ่นคิดมาก่อน

“What is my purpose?” ฉันมีจุดประสงค์อะไรในการมีชีวิต? เป็นคำถามที่ตอบได้ยากยิ่งขึ้น การคิดวิเคราะห์ใคร่ครวญเท่านั้นจึงจะให้คำตอบได้

“What am I grateful for? สิ่งใดที่ฉันรู้สึกเป็นบุญคุณ? คำตอบของคำถามนี้จะสะท้อนความคิดว่าอะไรที่ทำให้เราได้รับสิ่งดีๆ ดังที่เป็นอยู่ในขณะนี้

คำถามทั้ง 4 นี้น่าคิดมาก การคิดและสังเกตอย่างพินิจพิเคราะห์จะทำให้เรามองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างในใจของเราและเข้าใจตัวของเราเองได้ดียิ่งขึ้น


คอลัมน์: สารบำรุงสมอง / เรื่อง: รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

All Creative Team

Writer

ร่วมสร้างสังคมอุดมปัญญา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

RELATED POSTRELATED
Recommended to you

error: Don\'t copy !!!