สูงวัยยังไงให้ YoungHappy

0
3128

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) คาดการณ์ไว้ว่า ในอีก 3 ปีข้างหน้าหรือ พ.ศ.2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” (complete aged society) และประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด จำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นสวนทางกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่กำลังพัฒนาและมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้นทุกวัน เพราะฉะนั้นการปรับตัวตามให้ทันโลกจึงเป็นสิ่งสำคัญ ยุทธจักร ฅ.ฅน ฉบับนี้ขอนำเสนอคอมมิวนิตี้ออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุ ที่จะมาช่วยสอนการใช้เทคโนโลยีและร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ในชื่อ YoungHappy (ยังแฮปปี้)

ผู้ร่วมก่อตั้ง YoungHappy มีทั้งหมด 4 คน คือณฎา ตันสวัสดิ์, ธนากร พรหมยศ, จุติพร อู่ไพบูรณ์ ผู้ดูแลงานด้านกราฟฟิค และธีรศักดิ์ มูลตุ้ย ผู้ดูแลด้านเทคโนโลยี จุดเริ่มต้นมาจากณฎาและธนากร สองพันธมิตรทางธุรกิจที่ประสบปัญหาใกล้ตัวเรื่องการดูแลพ่อแม่ ทั้งปัญหาการสอนใช้โซเชียลมีเดียและสภาวะอารมณ์ของผู้สูงวัยที่ต้องอยู่แต่ในบ้านจนเกิดความเครียด สสส. แบ่งผู้สูงอายุออกเป็น 3 กลุ่ม คือติดสังคม ติดบ้าน และติดเตียง ถ้าเมื่อไหร่ผู้สูงอายุเลิกติดสังคม ก็จะติดบ้าน และเริ่มติดเตียงหรือป่วยตามลำดับ ดังนั้นนอกจากสุขภาพกายแล้ว การเสริมสร้างสุขภาพใจให้ผู้สูงวัยก็เป็นสิ่งสำคัญ จึงริเริ่มก่อตั้ง YoungHappy ขึ้นมา ธนากรกล่าวว่า “ยุคนี้เป็นยุคที่ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราจะอยู่รอดได้เราต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพราะการเรียนรู้ไม่ทำให้ใครล้าหลัง แม้แต่วัยรุ่นถ้าไม่เรียนรู้ก็ตามไม่ทันโลกได้เหมือนกัน เราอยากให้ผู้สูงอายุก้าวทันเทคโนโลยีซึ่งอำนวยความสะดวกสบายให้ผู้สูงอายุได้ หากพวกเขาใช้เป็น”

YoungHappy มุ่งเน้นการใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
1. คอนเทนต์ นำเสนอบทความและวิดีโอด้านวิชาการ สุขภาพ และไลฟ์สไตล์ทั่วไป เน้นตัวอักษรที่ใหญ่อ่านง่าย ภาพประกอบสีสันสดใสชวนให้อยากอ่าน
2. บริการคอลเซ็นเตอร์ หรือน้องสุข Assist ที่เป็นทั้งเพื่อนพูดคุย แก้ไขปัญหา หรือให้รายละเอียดข้อมูลต่างๆ
3. กิจกรรม ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็น 6 ด้าน คือ 1. Happy tech เรื่องเทคโนโลยี คอร์สอบรมสอนใช้โซเชียลมีเดีย หรือการเขียนโปรแกรมต่างๆ 2. Happy Trip เรื่องการท่องเที่ยว 3. Happy Job เรื่องการจ้างงาน 4. Happy Value เรื่องการชวนเป็นจิตอาสา สร้างคุณค่าให้แก่สังคม 5. Happy Health เรื่องสุขภาพ การให้ความรู้ในการดูแลตัวเอง 6. Happy Time ช่วงเวลาแห่งความสุข มีกิจกรรม เช่น การรับชมภาพยนตร์ ให้ผู้สูงวัยได้พบปะ สร้างความสัมพันธ์กับคนวัยเดียวกัน

 ณฎา ตันสวัสดิ์

แต่ละกิจกรรมมีให้เลือกทั้งชนิดฟรีและเสียค่าใช้จ่าย สามารถเข้าร่วมได้ตามความสะดวกใจ รายละเอียดมีแจ้งไว้ในแอพพลิเคชั่นอย่างชัดเจน ทุกกิจกรรมรับผู้เข้าร่วมตั้งแต่อายุ 50 ปีขึ้นไป เนื่องจากการได้ทำกิจกรรมร่วมกับคนวัยเดียวกัน สร้างความสบายใจให้แก่ผู้สูงอายุได้มากกว่า

YoungHappy คือธุรกิจเพื่อสังคม (social enterprise) ซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างการทำธุรกิจกับมูลนิธิ ธุรกิจของพวกเขาคือรับจัดกิจกรรมเพื่อผู้สูงอายุให้แก่หน่วยงานและองค์กรต่างๆ มีหน้าที่จัดการและออกแบบในเชิงสร้างสรรค์ การทำธุรกิจเพื่อสังคมแบบนี้ทำให้บริษัทสามารถอยู่ได้ยั่งยืนกว่าการพึ่งเงินบริจาค ทางด้านงานทำความดีเพื่อสังคม YoungHappy ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการที่มีชื่อว่า Active 60 จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุมีความแอคทีฟและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ การได้ทำงานและคลุกคลีกับผู้สูงวัย ทำให้ YoungHappy มีประสบการณ์และเข้าใจกลุ่มคนวัยนี้ว่าคิดและต้องการอะไร จึงอยากมีส่วนช่วยสังคมในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคนรุ่นใหม่กับผู้สูงวัยให้เข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น ณฎาและธนากรผู้ให้สัมภาษณ์ มีความเห็นว่า “คำว่า ‘แก่’ หรือ ‘อายุมาก’ เป็นเพียงคำจำกัดความที่สังคมสร้าง สิ่งที่ YoungHappy ทำคือต้องการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ให้เข้าใจความคิดผู้สูงอายุ และในมุมกลับเราก็อยากสื่อสารให้ผู้สูงอายุเข้าใจความคิดของคนรุ่นใหม่เช่นเดียวกัน”

กิจกรรมสร้างสรรค์ดีๆ เหล่านี้จะช่วยให้ผู้สูงวัยสามารถใช้ชีวิตอย่าง “สนุก มีคุณค่า และพึ่งพาตัวเองได้” (still active, still happy and YoungHappy) ตามปณิธานของ YoungHappy

เว็บไซต์ : www.younghappy.com
แอพพลิเคชั่น YoungHappy ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ IOS

กองบรรณาธิการ เด็กโบราณคดีเอกไทย ผู้พ่ายแพ้ต่อแมวเหมียวและสิ่งมีชีวิตน่ารัก ชื่นชอบการดูหนังและสีเขียวแต่ดันมีเสื้อสีฟ้ามากกว่าเพราะคิดเอาเองว่าใส่แล้วสวย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here