บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด จัดงานประกาศผลและมอบรางวัลวรรณกรรม “แว่นแก้ว” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 แก่ 12 เจ้าของผลงานสำหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลใน 4 ประเภท โดยมี 3 ผลงานที่ได้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จระเข้ตัวเล็กนิดเดียว โดย ไอริณ อิสริยะเนตร  ชนะเลิศประเภท “นิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม”, ปลูกดอกไม้กับช้างตุ้ย โดย อัญชลี อารีย์วงศ์ ชนะเลิศประเภท “หนังสือภาพเสริมความรู้” และวันเกิดของเค้าโมง โดย “จันทรังสิ์” ชนะเลิศประเภท “นวนิยายสำหรับเยาวชน” พร้อมเปิดโครงการประกวดวรรณกรรมแว่นแก้ว ครั้งที่ 15 ปรับโฉมหัวข้อการประกวดโดยไม่จำกัดอายุผู้ส่ง

คณะกรรมการและนักเขียนที่ได้รับรางวัลทั้งหมด

 ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ประธานกรรมการโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “แว่นแก้ว” เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับ สุวดี จงสถิตย์วัฒนา ประธานบริษัทนานมีบุ๊คส์ มอบรางวัล ให้กับ 15 นักเขียนคุณภาพ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ชมัยภร แสงกระจ่าง, โตมร ศุขปรีชา, ผศ.ดร. ผดุง พรมมูล ฯลฯ ร่วมเสวนาพูดคุยถึงเบื้องหลังการคัดเลือกผลงานที่ได้รับรางวัล พร้อมเปิดใจผู้สร้างสรรค์ 12 ผลงานเขียนถึงที่มาและแรงบันดาลใจที่สามารถชนะใจคณะกรรมการจนคว้ารางวัลไปครอง

คณะกรรมการเสวนาถึงผลงานเรื่องต่างๆ

 สุวดี จงสถิตย์วัฒนา ประธานบริษัท นานมีบุ๊คส์ กล่าวว่า ดิฉันมีความภูมิใจที่ได้ร่วมผลิตและสร้างสรรค์ผลงานเขียนคุณภาพสู่วงการสิ่งพิมพ์ของประเทศผ่านโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “แว่นแก้ว” อย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นและให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการอ่านซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนในปัจจุบันที่ควรต้องมีวรรณกรรมที่เหมาะสมและมีคุณค่า สำหรับอ่านเสริมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ซึ่งถือเป็นทักษะสำคัญของเด็กในศตวรรษที่ 21 ในปี 2561 นี้ ดิฉันและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันคัดสรรผลงานคุณภาพรวมทั้งสิ้น 12 ผลงานใน 4 ประเภทงานเขียน โดยได้จัดพิมพ์และมอบรางวัลเพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้สร้างสรรค์ผลงานทั้ง 15 ท่านในครั้งนี้”

สุวดี จงสถิตย์วัฒนา ประธานบริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด
ผู้ได้รางวัลประเภทนิทานเสริมความรู้
ผู้ได้รางวัลประเภทนิทานส่งเสริมคุณธรรม

ผลการประกวดวรรณกรรมรางวัล “แว่นแก้ว” ครั้งที่ 14 ทั้ง 4 ประเภท ประกอบด้วย

ประเภทนิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม จำนวน 4 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานเรื่อง จระเข้ตัวเล็กนิดเดียว โดย ไอริณ อิสริยะเนตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานเรื่อง ทำแบบนี้ดีไหมนะ โดย ณิชา พีชวณิชย์ (เรื่อง) หมีบี้(ภาพ) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานเรื่อง ดินดื้อ โดย นภัสสร ไชยมโนวงศ์ และรางวัลชมเชย ได้แก่ ผลงานเรื่อง ช ช้างอยากเชียร์ โดย พิมพ์หทัย เครือแก้ว (เรื่อง) และณัฐรดา กิติคุณเดชา(ภาพ)

ประเภทหนังสือภาพเสริมความรู้ จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานเรื่อง ปลูกดอกไม้กับช้างตุ้ย โดย อัญชลี อารีย์วงศ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานเรื่อง คุณกระต่ายกับไข่ปริศนา โดย พิศิษฐ รัตนวงศ์  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 คณะกรรมการมีมติว่าไม่มีหนังสือเล่มใดควรได้รับรางวัล และรางวัลชมเชย ได้แก่ผลงานเรื่อง โป้งจ๋า โดย กิตติยา ลี้ครองสกุล และร่มรัฐ ปรมาธิกุล (เรื่องและภาพ)

ประเภทนวนิยายสำหรับเยาวชน จำนวน 4 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ ผลงานเรื่อง วันเกิดของเค้าโมง โดย “จันทรังสิ์” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานเรื่อง น้ำตาแม่มด โดย คีตาญชลี แสงสังข์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ผลงานเรื่อง เด็กชายต้นไม้ โดย เสาวรส มิตราปิยานุรักษ์ และรางวัลชมเชย ได้แก่ ผลงานเรื่อง กระรอกแดงแห่งสวนกว้าง โดย ศาตพจี รินสุวรรณ

ประเภทสารคดีสำหรับเยาวชน จำนวน 1 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชมเชย ได้แก่ผลงานเรื่อง นิโก้…เด็กแสบแห่งเจดีย์ซูเล โดย สาคร พูลสุข  รางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ 1และรองชนะเลิศ อันดับ 2 คณะกรรมการมีมติว่าไม่มีหนังสือเล่มใดควรได้รับรางวัล

สำหรับโครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “แว่นแก้ว”ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 แบ่งการประกวดออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ หนังสือสำหรับเด็กเล็ก (ไทย-อังกฤษ) (เหมาะสำหรับผู้อ่าน 3-6 ปี) ประกอบด้วย  ประเภทนิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) หัวข้อ “Active Citizen” (เติบโตเป็นคนเก่ง คนดี รับผิดชอบตัวเองและสังคม) ประเภทหนังสือภาพเสริมความรู้ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) หัวข้อ “รู้จักวัฒนธรรมไทยในภูมิภาคต่าง ๆ”

กลุ่มหนังสือสำหรับเยาวชน (ภาษาไทย) อายุ 12-18 ปี แบ่งออกเป็น ประเภทนวนิยายสำหรับเยาวชนไม่จำกัดหัวข้อ (เน้นความแปลกใหม่ สร้างสรรค์ ลุ่มลึก เปิดโลกทัศน์) และประเภทสารคดีสำหรับเยาวชน หัวข้อ “ประวัติศาสตร์” (ประวัติศาสตร์ไทย  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  ประวัติศาสตร์สิ่งของต่างๆ การท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ฯลฯ)

โดยมีรางวัลชนะเลิศประเภทละ 1 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทละ 1 รางวัล ไเงินรางวัล รางวัลละ 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทละ 1 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท และรางวัลชมเชย ประเภทละ 1 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท ผลงานที่ได้รับรางวัลทุกเรื่องจะได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับค่าลิขสิทธิ์พร้อมจัดพิมพ์เป็นหนังสือและจัดจำหน่ายโดยบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ประกาศผลในเดือนพฤศจิกายน 2562 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nanmeebooks.com และติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2662 3000 ต่อ 5272 หรือ 5215 โทรสาร 0 2662 0334, 0 2662 1505 หรือ e-mail: wankaew@nanmeebooks.com


เก็บมาฝาก : ณ ชล

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่